Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 29.01.2019
2. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 29.01.2019
3. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp cơ sở của NCS. Trần Đức Dũng 23.01.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 01/2019 (Đợt 1 năm học 2018-2019) 16.01.2019
5. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14 15.01.2019
6. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2018 - 2019 11.01.2019
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK1 năm học 2018 - 2019 11.01.2019
8. Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 11.01.2019
9. Thông báo về lễ trao bằng ThS. 09.01.2019
10. Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. 05.01.2019
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK1 năm học 2018-2019 (Dự kiến) 04.01.2019
12. Thông báo bổ sung và điều chỉnh phân công coi thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15,16 30.12.2018
13. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018. 21.12.2018
14. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2018 -2019 đượt 1 18.12.2018
15. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường ĐHKH-ĐHTN 14.12.2018
16. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy của người học được bảo lưu khi theo học các chương trình đào tạo liên thông của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 10.12.2018
17. Lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh từ bậc 3 - bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (9/12/2018) 07.12.2018
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 06.12.2018
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 06.12.2018
20. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 05.12.2018