Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 14.06.2018
2. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 10.06.2018
3. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. 10.06.2018
4. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC 04.06.2018
5. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC 04.06.2018
6. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy 02.06.2018
7. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy 02.06.2018
8. Quyết định v/v sửa đổi và bổ sung một số điều thuộc Quy định về công tác quản lý đào tạo sau đại học của Trường ĐHKH được ban hành kèm theo Quyết định số 1026/ QĐ - ĐHKH ngày 07/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH. 29.05.2018
9. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 27.05.2018
10. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. 23.05.2018
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. 21.05.2018
12. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 16.05.2018
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. 15.05.2018
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
17. Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp K12. 05.05.2018
18. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 03.05.2018
19. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 27.04.2018
20. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 23.04.2018