Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 16.08.2019
2. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. 16.08.2019
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 14.08.2019
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. 12.08.2019
5. Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 06.08.2019
6. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. 31.07.2019
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông tư trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 07 năm 2019. 24.07.2019
8. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2019 19.07.2019
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. 08.07.2019
10. Thông báo V/v triển khai học kỳ I năm học 2019-2020. 08.07.2019
11. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 06 năm 2019. 04.07.2019
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 06 năm 2019. 03.07.2019
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 06 năm 2019. 03.07.2019
14. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 03.07.2019
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 06 năm 2019. 19.06.2019
16. Thông báo V/v tạm dừng giảng dạy và học tập kỳ hè năm học 2018-2019 để phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia. 18.06.2019
17. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy 07.06.2019
18. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 04.06.2019
19. Thông báo v/v đăng ký xét tốt nghiệp đợt T6/2019 cho sinh viên hệ chính quy từ Khóa 10 trở về trước. 31.05.2019
20. Thông báo v/v đăng ký mở lớp cải thiện năm học 2019-2020. 24.05.2019