Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 04.12.2019
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 04.12.2019
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 26.11.2019
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26.11.2019
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26.11.2019
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26.11.2019
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 26.11.2019
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 21.11.2019
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 21.11.2019
10. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo. 19.11.2019
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 11.11.2019
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 11.11.2019
13. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2019. 11.11.2019
14. Thông báo V/v triển khai học kỳ II năm học 2019-2020 05.11.2019
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 05.11.2019
16. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 05.11.2019
17. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công tác giáo vụ khoa. 01.11.2019
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường ĐHKH đợt tháng 10/2019. 23.10.2019
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. 22.10.2019
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. 22.10.2019