Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017. 22.03.2018
2. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018. 22.03.2018
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I hệ liên thông, VLVH năm học 2017-2018. 22.03.2018
4. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018. 20.03.2018
5. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018. 20.03.2018
6. Thông báo v/v thu nhận luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ, khóa học 4/2016-4/2018. 16.03.2018
7. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy 15.03.2018
8. Thông báo v/v công khai đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học - Cử nhân Toán - Tin 13.03.2018
9. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh 09.03.2018
10. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2017-2018. 07.03.2018
11. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018. 07.03.2018
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018 07.03.2018
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. 07.03.2018
14. Quyết định v/v cộng nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. 07.03.2018
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. 07.03.2018
16. Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ 07.03.2018
17. Thông báo v/v thực hiện kế hoạch đào tạo 09.02.2018
18. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. 09.02.2018
19. Thông báo v/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 12,13,14 và 15 hệ đại học chính quy 09.02.2018
20. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017. 18.01.2018