Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 06 năm 2019. 19.06.2019
2. Thông báo V/v tạm dừng giảng dạy và học tập kỳ hè năm học 2018-2019 để phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia. 18.06.2019
3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy 07.06.2019
4. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 04.06.2019
5. Thông báo v/v đăng ký xét tốt nghiệp đợt T6/2019 cho sinh viên hệ chính quy từ Khóa 10 trở về trước. 31.05.2019
6. Thông báo v/v đăng ký mở lớp cải thiện năm học 2019-2020. 24.05.2019
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) 22.05.2019
8. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 15.05.2019
9. Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 13,14. 09.05.2019
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 03.05.2019
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 03.05.2019
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 04 năm 2019 03.05.2019
13. Thông báo điều chỉnh hình thức thi và ngày thi các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 02.05.2019
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 02.05.2019
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 02.05.2019
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 26.04.2019
17. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 26.04.2019
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho học viên cao học đợt tháng 5/2019. 26.04.2019
19. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 19.04.2019
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 19.04.2019