Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy của người học được bảo lưu khi theo học các chương trình đào tạo liên thông của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 10.12.2018
2. Lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh từ bậc 3 - bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (9/12/2018) 07.12.2018
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 06.12.2018
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 06.12.2018
5. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 05.12.2018
6. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. 28.11.2018
7. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 26.11.2018
8. Thông báo V/v tập huấn sử dụng IU cho SV K16. 22.11.2018
9. Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình (Vũ Thị Thu Hà). 19.11.2018
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 13.11.2018
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 13.11.2018
12. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 09.11.2018
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 06.11.2018
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 06.11.2018
15. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. 03.11.2018
16. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. 01.11.2018
17. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 10 năm 2018. 01.11.2018
18. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. 01.11.2018
19. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. 01.11.2018
20. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2018. 01.11.2018