Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 18.10.2018
2. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 18.10.2018
3. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy. 16.10.2018
4. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo. 16.10.2018
5. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy 12.10.2018
6. Danh sách xét tốt nghiệp K8, K9, K10 và K11 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy 12.10.2018
7. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. 08.10.2018
8. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 08.10.2018
9. Quyết định về việc xét duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14. 05.10.2018
10. Quyết định về việc xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018. 05.10.2018
11. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 28.09.2018
12. Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học khóa học 2016-2018. 27.09.2018
13. Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. 26.09.2018
14. Thông báo về lễ trao bằng Thạc sĩ. 20.09.2018
15. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
16. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
17. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
18. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
19. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018
20. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. 19.09.2018