Phòng Đào tạo | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 19.04.2019
2. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 19.04.2019
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 10.04.2019
4. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. 09.04.2019
5. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kì I năm học 2018-2019 08.04.2019
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức đào tạo chính quy năm 2019 và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng. 08.04.2019
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 08.04.2019
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật 08.04.2019
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện 08.04.2019
10. Thông báo V/v triển khai học kỳ hè năm học 2018-2019. 08.04.2019
11. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các khối ngành không chuyên tiếng Anh 05.04.2019
12. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 03.04.2019
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 03.04.2019
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. 27.03.2019
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. 27.03.2019
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 27.03.2019
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. 27.03.2019
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trường ĐHKH. 27.03.2019
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 27.03.2019
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại TTGDTX tỉnh Điện Biên. 27.03.2019