Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v gia hạn thời gian đào tạo cho sinh viên khóa 9. 08.04.2019
2. Quyết định v/v khen thưởng đối với Sinh viên giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 02 năm 2019. 28.03.2019
3. Quyết định v/v khen thưởng đối với Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019. 28.03.2019
4. Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục phụ xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2019. 28.02.2019
5. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. 24.02.2019
6. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16. 19.02.2019
7. Thông báo V/v nộp đơn xét nghiệp đợt tháng 03 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10,11 và 12 hệ chính quy. 24.01.2019
8. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019 đối với sinh viên ở nội trú. 23.01.2019
9. Thông báo v/v tổ chức chương trình trao quà tết cho sinh viên năm 2019. 21.01.2019
10. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2019 16.01.2019
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2018-2019. 10.01.2019
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2018-2019. 10.01.2019
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019. 10.01.2019
14. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16. 19.12.2018
15. Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Thị Kiều Chinh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. 18.12.2018
16. Quyết định v/v cử sinh viên Phùng A Minh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. 18.12.2018
17. Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Thị Kiều Anh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. 18.12.2018
18. Quyết định Thông báo v/v khen thưởng đối với Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2018. 18.12.2018
19. Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16 14.12.2018
20. Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 13.12.2018