Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019. 10.01.2019
2. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16. 19.12.2018
3. Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Thị Kiều Chinh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. 18.12.2018
4. Quyết định v/v cử sinh viên Phùng A Minh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. 18.12.2018
5. Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Thị Kiều Anh đi học tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2018. 18.12.2018
6. Quyết định Thông báo v/v khen thưởng đối với Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2018. 18.12.2018
7. Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16 14.12.2018
8. Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 13.12.2018
9. Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16. 28.11.2018
10. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018. 28.11.2018
11. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học. 28.11.2018
12. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên năm học 2018-2019. 28.11.2018
13. Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2018-2019. 28.11.2018
14. Thông báo v/v sinh viên khóa 8,9,10,11 và 12 nhận bằng tốt nghiệp. 27.11.2018
15. Quyết định về việc đồng ý cho phép sinh viên tham gia thi đấu "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc" lần thứ X, năm 2018. 01.11.2018
16. Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Văn Tuấn được thôi học. 01.11.2018
17. Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Tuấn Vinh tạm dừng tiến độ học tập. 01.11.2018
18. Thông báo V/v thu bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên. 01.11.2018
19. Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2018-2019. 25.10.2018
20. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV. 20.10.2018