Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức buổi tuyên truyền "Pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm học 2019-2020. 13.11.2019
2. Thông báo V/v thu BHYT bắt buộc cho sinh viên 08.11.2019
3. Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019. 05.11.2019
4. Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV 30.10.2019
5. Quyết định v/v công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2019-2020. 30.10.2019
6. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2019-2020. 30.10.2019
7. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 14, 15 và 16 học kỳ II (2018-2019) 25.10.2019
8. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 14, 15 và 16 năm học 2018-2019 23.10.2019
9. Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018. 22.10.2019
10. Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. 22.10.2019
11. Thông báo V/v cử sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020. 18.10.2019
12. Thông báo V/v kế hoạch điều tra việc làm của sinh viên K12, tốt nghiệp năm 2018. 18.10.2019
13. Thông báo v/v rà soát danh sách dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa 14, 15,16,17 15.10.2019
14. Thông báo V/v đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2018-2019. 14.10.2019
15. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2018-2019. 27.09.2019
16. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 14,15,16 và 17 năm học 2019-2020. 26.09.2019
17. Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp năm học 2019-2020. 25.09.2019
18. Thông báo V/v khai báo thông tin Nội - Ngoại trú học kỳ I năm học 2019-2020 20.09.2019
19. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia dự Lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm TNXP Đại đội 915 do Đại học TN tổ chức. 13.09.2019
20. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 do Đại học Thái Nguyên tổ chức. 13.09.2019