Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v khai báo thông tin sinh viên ở Nội - Ngoại trú năm học 2018-2019. 19.09.2018
2. Quyết định về việc khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 19.09.2018
3. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2018-2019. 13.09.2018
4. Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Lê Thị Nương được quay trở lại học tập. 13.09.2018
5. Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin". 13.09.2018
6. Thông báo v/v Hướng dẫn công tác kiểm tra sinh hoạt lớp trong học kỳ I năm học 2018-2019. 12.09.2018
7. Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 13,14,15 và 16 năm học 2018-2019. 11.09.2018
8. Kế hoạch v/v Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công sinh viên năm học 2018-2019. 10.09.2018
9. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. 10.09.2018
10. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11 và 12 hệ chính quy. 06.09.2018
11. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2018-2019. 04.09.2018
12. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa 13,14,15,16. 30.08.2018
13. Quyết định về việc điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng. 30.08.2018
14. Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học. 24.08.2018
15. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên khóa 13, 14 và 15 23.08.2018
16. Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Đinh Thị Mai Chi được quay trở lại học tập. 23.08.2018
17. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác HSSV và Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019. 22.08.2018
18. Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Nguyễn Kim Cương quay trở lại học tập. 10.08.2018
19. Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2018-2019. 09.08.2018
20. Thông báo v/v cấp học bổng cho tân sinh viên trường Đại học Khoa học khóa 16 (trúng tuyển năm 2018) 04.08.2018