Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo sinh viên hệ chính quy nhận chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 5/2020. 10.08.2020
2. Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. 07.08.2020
3. Thông báo v/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp dành cho HSSV 06.08.2020
4. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021. 03.08.2020
5. Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020. 29.07.2020
6. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14. 29.07.2020
7. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. 21.07.2020
8. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 5 năm 2020 15.07.2020
9. Thông báo v/v Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020 13.07.2020
10. Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17 04.07.2020
11. Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Đợt bổ sung) theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17 04.07.2020
12. Quyết định về việc miễn giảm học phí học ký II năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14, 15, 16, 17 04.07.2020
13. Thông báo v/v điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú dãy nhà K14 phục vụ nâng cấp, sửa chữa phòng ở ký túc xá. 02.07.2020
14. Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2020, hệ chính quy. 15.06.2020
15. Quyết định v/v khen thưởng nghiên cứu sinh, học viên cao học năm 2020. 03.06.2020
16. Quyết định v/v cử đội tham gia cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế. 03.06.2020
17. Quyết định v/v cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập cho 02 sinh viên khóa 17, hệ chính quy, học kỳ I năm học 2019-2020 26.05.2020
18. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ II năm học 2019-2020 26.05.2020
19. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 21.05.2020
20. Quyết định V/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 21.05.2020