Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc đồng ý cho phép sinh viên tham gia thi đấu "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc" lần thứ X, năm 2018. 01.11.2018
2. Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Văn Tuấn được thôi học. 01.11.2018
3. Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Tuấn Vinh tạm dừng tiến độ học tập. 01.11.2018
4. Thông báo V/v thu bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên. 01.11.2018
5. Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2018-2019. 25.10.2018
6. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV. 20.10.2018
7. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV. 20.10.2018
8. Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13, 14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018. 20.10.2018
9. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 13,14 và 15 năm học 2017-2018. 20.10.2018
10. Quyết định về việc khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2017-2018. 20.10.2018
11. Thông báo về việc tăng cường công tác tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại Ký túc xá. 20.10.2018
12. Thông báo V/v cử sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Trường. 13.10.2018
13. Quyết định về việc thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHKH năm học 2018-2019. 10.10.2018
14. Thông báo V/v kế hoạch điều tra việc làm của sinh viên K11, sau 01 năm tốt nghiệp. 10.10.2018
15. Quyết định về việc cho sinh viên Giàng A Vàng được thôi học. 05.10.2018
16. Quyết định về việc cho sinh viên Đinh Quang Ngọc được thôi học. 05.10.2018
17. Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học. 05.10.2018
18. Quyết định về việc quy định mức thu tiền điện sinh hoạt của sinh viên sử dụng ở Ký túc xá. 25.09.2018
19. Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2018-2019. 20.09.2018
20. Quyết định về việc chuyển địa điểm cho sinh viên (Hoàng Thị Hằng). 20.09.2018