Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập. 06.12.2017
2. Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. 06.12.2017
3. Thông báo sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. 27.11.2017
4. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ II năm học 2016-2017 16.11.2017
5. Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017 16.11.2017
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2017-2018. 09.11.2017
7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018. 09.11.2017
8. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018 09.11.2017
9. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm quy năm học 2017-2018. 07.11.2017
10. Quyết định v/v đồng ý cho 08 sinh viên nghỉ học. 31.10.2017
11. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khởi hành chương trình tuần hành giao lưu thanh niên của tỉnh Gyeongsangbuk - do, Hàn Quốc. 31.10.2017
12. Thông báo V/v kiểm tra nề nếp học tập, rèn luyện và nếp sống văn hóa. 27.10.2017
13. Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. 24.10.2017
14. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 12, 13 và 14 học kỳ II năm học 2016 - 2017 24.10.2017
15. Quyết định v/v công nhận Ban cán sự lớp sinh viên năm học 2017-2018 19.10.2017
16. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2017-2018 13.10.2017
17. Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017. 11.10.2017
18. Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15. 05.10.2017
19. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy khóa học 2016-2017. 01.10.2017
20. Thông báo V/v họp xét khen thưởng sinh viên. 01.10.2017