Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 15,16 và 17 năm học 2019-2020. 23.10.2020
2. Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Ủy ban dân tộc năm 2020 21.10.2020
3. Thông báo về việc lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 19.10.2020
4. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2019-2020. 14.10.2020
5. Thông báo V/v kế hoạch điều tra việc làm của sinh viên K13, tốt nghiệp năm 2019. 13.10.2020
6. Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K13 tốt nghiệp năm 2019 13.10.2020
7. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15,16 và 17 năm học 2020-2021. 07.10.2020
8. Kế hoạch v/v tổ chức phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 10. 06.10.2020
9. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa học 2016-2020. 05.10.2020
10. Thông báo V/v khai báo thông tin Nội - Ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021. 05.10.2020
11. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. 02.10.2020
12. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020 29.09.2020
13. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020 17.09.2020
14. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020 15.09.2020
15. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 15, 16, 17 ,18. 11.09.2020
16. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên khóa 15,16 và 17 08.09.2020
17. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2019-2020. 08.09.2020
18. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 18 nhập học. 07.09.2020
19. Kế hoạch v/v đón tiếp sinh viên khóa 18 nhập học. 01.09.2020
20. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi. 28.08.2020