Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương" . 12.07.2019
2. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2019. 12.07.2019
3. Thông báo V/v tham dự: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 2015-2019 04.07.2019
4. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019. 21.06.2019
5. Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 05.06.2019
6. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13, 14, 15 và 16 học kỳ I năm học 2018 - 2019. 22.05.2019
7. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13 và khóa 14. 20.05.2019
8. Quyết định v/v quy định mức thu tiền điện sinh hoạt của sinh viên sử dụng ở Ký túc xá. 16.05.2019
9. Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học. 16.05.2019
10. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019. 14.05.2019
11. Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2019, hệ chính quy. 03.05.2019
12. Quyết định v/v khen thưởng đối với Sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2019 03.05.2019
13. Quyết định v/v khen thưởng đối với Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. 22.04.2019
14. Thông báo sinh viên khóa 9,10,11,12 nhận bằng tốt nghiệp. 22.04.2019
15. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11, 12 và 13 hên chính quy 22.04.2019
16. Quyết định v/v khen thưởng đối với Sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH năm 2019 22.04.2019
17. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13,14,15 và 16 học kỳ I năm học 2018-2019 12.04.2019
18. Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV 11.04.2019
19. Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 13, 14 và 15 học kì I năm học 2018-2019. 11.04.2019
20. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019. 11.04.2019