Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng toàn phần học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
28.06.2018
Đã xem:
339 lần