Hệ thống văn bản

Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.

Đơn vị:
Phòng Đào tạo
Ngày:
03.11.2018
Đã xem:
5397 lần