Hệ thống văn bản

Thông báo V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của Trường ĐHKH.

Đơn vị:
Phòng Tổng hợp
Ngày:
08.11.2019
Đã xem:
1003 lần