Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
08.10.2019
Đã xem:
408 lần