Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện học tại Trung tâm KTTH - HNDN và GDTX tỉnh Lào Cai.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
15.06.2019
Đã xem:
226 lần