Thông báo v/v lùi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3/2020.

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
24.03.2020
Đã xem:
75 lần