Thông báo V/v kiểm tra nhật ký sử dụng sổ tài sản và rà soát tài sản hỏng đề nghị thanh lý tại các đơn vị.

Đơn vị:
Phòng Quản trị - Phục vụ
Ngày:
11.04.2018
Đã xem:
265 lần