Hệ thống văn bản

Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập.

Đơn vị:
Phòng Công tác HSSV
Ngày:
06.12.2017
Đã xem:
570 lần