Thông báo v/v chi trả tiền Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13, 14, 15, 16.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
20.09.2019
Đã xem:
209 lần