Thông báo V/v các đơn vị thiếu minh chứng tài sản khi kiểm kê.

Đơn vị:
Phòng Quản trị - Phục vụ
Ngày:
12.03.2018
Đã xem:
992 lần