Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH.

Đơn vị:
Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện
Ngày:
01.02.2018
Đã xem:
754 lần