Hệ thống văn bản

Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Đơn vị:
Phòng Đào tạo
Ngày:
14.06.2018
Đã xem:
2531 lần