Hệ thống văn bản

Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Đơn vị:
Phòng Đào tạo
Ngày:
06.08.2019
Đã xem:
180 lần