Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH.

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
22.05.2020
Đã xem:
57 lần