Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN.

Đơn vị:
Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT
Ngày:
25.01.2018
Đã xem:
1094 lần