Hệ thống văn bản

Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn vị:
Phòng Tổng hợp
Ngày:
09.09.2020
Đã xem:
61 lần