Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v thay đổi lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017. Phòng Tổng hợp 01.10.2017
2. Thông báo V/v đăng ký thi đua năm học 2017-2018. Phòng Tổng hợp 01.10.2017
3. Thông báo V/v họp xét khen thưởng sinh viên. Phòng Công tác HSSV 01.10.2017
4. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.10.2017
5. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.10.2017
6. Thông báo mất điện. Phòng Quản trị - Phục vụ 27.09.2017
7. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Phòng Công tác HSSV 27.09.2017
8. Kế hoạch tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng năm học 2017 - 2018 Phòng Tổng hợp 21.09.2017
9. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 21.09.2017
10. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2016-2017. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.09.2017
11. Thông báo V/v tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ, đăng tải thông tin luận án trên website. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.09.2017
12. Thông báo về lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017. Phòng Tổng hợp 20.09.2017
13. Quyết định v/v Ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường ĐHKH - ĐHTN Phòng Tổng hợp 20.09.2017
14. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.09.2017
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.09.2017
16. Quyết định v/v khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017. Phòng Tổng hợp 20.09.2017
17. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 20.09.2017
18. Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.09.2017
19. Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017. Phòng Tổng hợp 17.09.2017
20. Thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 14.09.2017