Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức chính quy đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
5. Thông báo sinh viên hệ chính quy nhận chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 5/2020. Phòng Công tác HSSV 10.08.2020
6. Quyết định v/v công nhân sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 08.08.2020
7. Thông báo v/v chặn đăng ký học phần đối với sinh viên nợ học phí. Phòng Kế hoạch - Tài chính 07.08.2020
8. Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 07.08.2020
9. Thông báo v/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp dành cho HSSV Phòng Công tác HSSV 06.08.2020
10. Quyết định v/v tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân năm học 2019-2020. Phòng Tổng hợp 06.08.2020
11. Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường ĐHKH. Phòng Tổng hợp 06.08.2020
12. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021. Phòng Công tác HSSV 03.08.2020
13. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 31.07.2020
14. Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường ĐHKH - ĐHTN Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2020
15. Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020. Phòng Công tác HSSV 29.07.2020
16. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14. Phòng Công tác HSSV 29.07.2020
17. Thông báo V/v triển khai đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 28.07.2020
18. Thông báo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. Phòng Tổng hợp 24.07.2020
19. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2020 (đợt 2) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 23.07.2020
20. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 21.07.2020