Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v chi trả tiền học phí còn dư đối với sinh viên hoàn thành chương trình học dợt tháng 7/2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 02.08.2018
2. Kế hoạch tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng năm học 2018-2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 02.08.2018
3. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ II (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 01.08.2018
4. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2018. Phòng Đào tạo 01.08.2018
5. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018. Phòng Đào tạo 01.08.2018
6. Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
7. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm học 2018-2019). Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
8. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
9. Quyết định về việc quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
10. Quyết định về việc quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sĩ năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
11. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ Vừa làm - Vừa học năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
12. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 chính quy năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
13. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 (VLVH) năm học 2018-2019 Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.07.2018
14. Thông báo V/v hoàn thành cập nhật minh chứng vào phần mềm lưu trữ HSMC. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 23.07.2018
15. Thông báo V/v cử CB tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 19.07.2018
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 Phòng Đào tạo 18.07.2018
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 Phòng Đào tạo 18.07.2018
18. Thông báo về ngưỡng điểm xét tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 Phòng Đào tạo 18.07.2018
19. Thông báo v/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. Phòng Đào tạo 17.07.2018
20. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. Phòng Kế hoạch - Tài chính 17.07.2018