Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v kiểm tra nhật ký sử dụng sổ tài sản và rà soát tài sản hỏng đề nghị thanh lý tại các đơn vị. Phòng Quản trị - Phục vụ 11.04.2018
2. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 11.04.2018
3. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, VC Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 11.04.2018
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng. Phòng Hành chính - Tổ chức 11.04.2018
5. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.04.2018
6. Thông báo v/v triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bào di động trả trước của Viettel Thái Nguyên theo Nghị định 49/NĐ-CP. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.04.2018
7. Thông báo v/v thay đổi lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. Phòng Đào tạo 09.04.2018
8. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 06.04.2018
9. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 06.04.2018
10. Công văn v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN Đề tài cấp Bộ năm 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 06.04.2018
11. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. Phòng Đào tạo 05.04.2018
12. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Sinh viên k15 Học kỳ I (2017-2018) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 03.04.2018
13. Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 30.03.2018
14. Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 30.03.2018
15. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 30.03.2018
16. Thông báo học bổng của Đại học Thammasat, Thái Lan. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 28.03.2018
17. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.03.2018
18. Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo khung chương trình đào tạo. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 23.03.2018
19. Quyết định v/v đổi tên Khoa Văn - Xã hội thành Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học. Phòng Hành chính - Tổ chức 22.03.2018
20. Thông báo V/v tập huấn sử dụng Google Forms Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 22.03.2018