Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 10.10.2019
2. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 08.10.2019
3. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
4. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
5. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
6. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
7. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
8. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 08.10.2019
9. Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 17 năm thành lập Trường ĐHKH 24/10/2002 - 24/10/2019 Đoàn thanh niên 05.10.2019
10. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 14,15 và 16 học kì II năm học 2018-2019. Phòng Đào tạo 03.10.2019
11. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14. Phòng Đào tạo 03.10.2019
12. Quyết định v/v ban hành kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường ĐHKH - ĐHTN Phòng Kế hoạch - Tài chính 02.10.2019
13. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. Phòng Đào tạo 02.10.2019
14. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Phòng Đào tạo 01.10.2019
15. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 27.09.2019
16. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 27.09.2019
17. Quyết định v/v bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc. Phòng Quản trị - Phục vụ 26.09.2019
18. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 14,15,16 và 17 năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 26.09.2019
19. Hướng dẫn các Khoa, Bộ môn tổ chức các lớp học phần bổ sung. Phòng Đào tạo 26.09.2019
20. Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 25.09.2019