Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT đợt 1 năm 2020 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 18.08.2020
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.08.2020
17. Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021. Phòng Công tác HSSV 14.08.2020
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020