Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo mất điện Phòng Quản trị - Phục vụ 27.09.2018
2. Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông. Phòng Hành chính - Tổ chức 27.09.2018
3. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm học 2018-2019 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.09.2018
4. Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 26.09.2018
5. Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. Phòng Đào tạo 26.09.2018
6. Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến - Học kỳ, năm học 2018-2019. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 26.09.2018
7. Quyết định về việc quy định mức thu tiền điện sinh hoạt của sinh viên sử dụng ở Ký túc xá. Phòng Công tác HSSV 25.09.2018
8. Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 20.09.2018
9. Quyết định về việc chuyển địa điểm cho sinh viên (Hoàng Thị Hằng). Phòng Công tác HSSV 20.09.2018
10. Quyết định về việc chuyển địa điểm học tập cho sinh viên. Phòng Công tác HSSV 20.09.2018
11. Thông báo về lễ trao bằng Thạc sĩ. Phòng Đào tạo 20.09.2018
12. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 20.09.2018
13. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
14. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
15. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
16. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
17. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
18. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
19. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
20. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018