Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 26.01.2018
2. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018. Phòng Công tác HSSV 25.01.2018
3. Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 25.01.2018
4. Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 25.01.2018
5. Quyết định ban hành Quy định công bố thông tin kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 25.01.2018
6. Thông báo V/v nhập liệu trực tuyến các công trình khoa học năm 2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 25.01.2018
7. Quyết định v/v thành lập Bộ môn Hóa phân tích - Công nghệ thuộc Khoa Hóa học, Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 23.01.2018
8. Thông báo V/v xin ý kiến cho bản quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.01.2018
9. Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch cập nhật minh chứng vào phần mềm. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 23.01.2018
10. Thông báo V/v hoàn thiện thông tin cá nhân sinh viên khóa 12. Phòng Công tác HSSV 19.01.2018
11. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2018 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và 11 hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 19.01.2018
12. Quyết định v/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 18.01.2018
13. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017. Phòng Đào tạo 18.01.2018
14. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14. Phòng Công tác HSSV 18.01.2018
15. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. Phòng Đào tạo 18.01.2018
16. Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng. Phòng Công tác HSSV 18.01.2018
17. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Phòng Đào tạo 18.01.2018
18. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12 Phòng Đào tạo 16.01.2018
19. Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 15.01.2018
20. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 15.01.2018