Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 30.03.2018
2. Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 30.03.2018
3. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học Phòng Thanh tra - Pháp chế 30.03.2018
4. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 30.03.2018
5. Thông báo học bổng của Đại học Thammasat, Thái Lan. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 28.03.2018
6. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.03.2018
7. Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo khung chương trình đào tạo. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 23.03.2018
8. Quyết định v/v đổi tên Khoa Văn - Xã hội thành Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học. Phòng Hành chính - Tổ chức 22.03.2018
9. Thông báo V/v tập huấn sử dụng Google Forms Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 22.03.2018
10. Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá sinh viên Trường Đại học KH tham dự Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017-2018 Đoàn thanh niên 22.03.2018
11. Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017. Phòng Đào tạo 22.03.2018
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 22.03.2018
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 22.03.2018
14. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 22.03.2018
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I hệ liên thông, VLVH năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 22.03.2018
16. Thông báo V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Giảng viên cao cấp. Phòng Hành chính - Tổ chức 22.03.2018
17. Quyết định v/v miễn lệ phí ký túc xá cho sinh viên Lò Văn Thiếu. Phòng Công tác HSSV 22.03.2018
18. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018. Phòng Đào tạo 20.03.2018
19. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018. Phòng Đào tạo 20.03.2018
20. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm học 2017-2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 20.03.2018