Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 20.09.2017
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 20.09.2017
3. Quyết định v/v khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 20.09.2017
4. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 20.09.2017
5. Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017) Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 17.09.2017
6. Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 17.09.2017
7. Thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng. Phòng Đào tạo 14.09.2017
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1. Phòng Đào tạo 13.09.2017
9. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi học phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11,12,13,14. Phòng Công tác HSSV 13.09.2017
10. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ năm học 2016-2017 cho sinh viên K11,k12,K13,K14. Phòng Công tác HSSV 13.09.2017
11. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 13.09.2017
12. Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017. Phòng Công tác HSSV 13.09.2017
13. Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2020. Phòng Đào tạo 13.09.2017
14. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm. Phòng Hành chính - Tổ chức 13.09.2017
15. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 13.09.2017
16. Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 13.09.2017
17. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH (2002-2017) Phòng Hành chính - Tổ chức 13.09.2017
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 13.09.2017
19. Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15. Phòng Công tác HSSV 12.09.2017
20. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bải thi Học kỳ hè (2016-2017). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 12.09.2017