Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Úc. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 20.03.2018
2. Kế hoạch v/v tổ chức Ngày hội việc làm Trường đại học Khoa học 2018. Phòng Công tác HSSV 16.03.2018
3. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 Phòng Kế hoạch - Tài chính 16.03.2018
4. Thông báo V/v cử sinh viên đi thực tập có lương tại Cổ phần đầu tư JEIL VINA. Phòng Công tác HSSV 16.03.2018
5. Thông báo v/v thu nhận luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ, khóa học 4/2016-4/2018. Phòng Đào tạo 16.03.2018
6. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2017-2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.03.2018
7. Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.03.2018
8. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 15.03.2018
9. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng của Chính phủ Australia. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 14.03.2018
10. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 14.03.2018
11. Thông báo V/v giới thiệu cuộc thi Falling Walls Lab Vietnam. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 14.03.2018
12. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng Fulbright năm học 2019-2020. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 14.03.2018
13. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15 (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 14.03.2018
14. Quyết định v/v cho sinh viên Nông Tuấn Anh được thôi học. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
15. Quyết định v/v cho sinh viên Hoàng Thanh Đô được thôi học. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
16. Quyết định v/v cho sinh viên Vàng A Lộng được thôi học. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
17. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Thị Hằng tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
18. Quyết định v/v cho sinh viên Lê Văn Lộc tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
19. Quyết định v/v cho sinh viên Trần Thị Yến Linh tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
20. Thông báo v/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 13.03.2018