Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo kết quả họp ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp cho bộ "Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo" năm học 2017-2018. 06.12.2017
2. Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 06.12.2017
3. Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 06.12.2017
4. Quyết định v/v phân công Trưởng nhóm nghiên cứu liên ngành. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 06.12.2017
5. Quyết định ban hành Quy định Công tác Quản lý đoàn ra nước ngoài của Trường ĐHKH. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 06.12.2017
6. Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 06.12.2017
7. Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Phòng Đào tạo 06.12.2017
8. Quyết định v/v điều chuyển phòng học, phòng thực hành tại Giảng đường 3B. Phòng Quản trị - Phục vụ 06.12.2017
9. Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 05.12.2017
10. Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2018. Phòng Quản trị - Phục vụ 04.12.2017
11. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi HK I, năm học 2017-2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 04.12.2017
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Phòng Thanh tra - Pháp chế 02.12.2017
13. Luật bảo hiểm xã hội Phòng Thanh tra - Pháp chế 02.12.2017
14. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Phòng Thanh tra - Pháp chế 02.12.2017
15. Thông báo v/v kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017 Phòng Thanh tra - Pháp chế 30.11.2017
16. Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị. Phòng Kế hoạch - Tài chính 30.11.2017
17. Thông báo V/v đánh giá ngân hàng đề thi Học kỳ I năm học 2017-2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 30.11.2017
18. Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.11.2017
19. Thông báo V/v tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài đợt 3 năm 2017 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 27.11.2017
20. Thông báo sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 27.11.2017