Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo 05.07.2018
2. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật. Phòng Đào tạo 05.07.2018
3. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12 năm học 2014-2018. Phòng Công tác HSSV 05.07.2018
4. Thông báo Về việc bổ sung danh sách sinh viên K13 vi phạm quy chế thi học kỳ II(2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 28.06.2018
5. Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018. Phòng Công tác HSSV 28.06.2018
6. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm vi phạm Quy định Công tác HSSV. Phòng Công tác HSSV 28.06.2018
7. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 28.06.2018
8. Báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 28.06.2018
9. Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng toàn phần học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. Phòng Kế hoạch - Tài chính 28.06.2018
10. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.06.2018
11. Luật an ninh mạng Phòng Thanh tra - Pháp chế 20.06.2018
12. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2017 - 2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.06.2018
13. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Ba công khai Trường Đại học Khoa học. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.06.2018
14. Thông báo Về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.06.2018
15. Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Phòng Đào tạo 14.06.2018
16. Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 14.06.2018
17. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Phòng Đào tạo 10.06.2018
18. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Khoa học. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.06.2018
19. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Phòng Đào tạo 10.06.2018
20. Thông báo mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH ngàng Khoa học Thư viện tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị. Phòng Kế hoạch - Tài chính 07.06.2018