Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Phòng Đào tạo 23.05.2018
2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.05.2018
3. Thông báo v/v sinh viên khóa 8, 9, 10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 22.05.2018
4. Quyết định v/v thành lập Tổ xây dựng đề án Tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động NCKH, CGCN trong các cơ sở GDĐH và GDNN giai đoạn 2017-2025 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 21.05.2018
5. Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018. Phòng Công tác HSSV 21.05.2018
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 21.05.2018
7. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12. Phòng Công tác HSSV 21.05.2018
8. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Phòng Đào tạo 16.05.2018
9. Thông báo V/v lập danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 16.05.2018
10. Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Thị Hoa tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
11. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Đức Anh tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
12. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Kim Cương tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
13. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Mạnh Cường tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
14. Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và người lao động năm học 2017-2018 Phòng Hành chính - Tổ chức 16.05.2018
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
19. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 12. Phòng Kế hoạch - Tài chính 09.05.2018
20. Thông báo V/v khai báo thông tin nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên. Phòng Công tác HSSV 08.05.2018