Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15 (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 14.03.2018
2. Quyết định v/v cho sinh viên Nông Tuấn Anh được thôi học. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
3. Quyết định v/v cho sinh viên Hoàng Thanh Đô được thôi học. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
4. Quyết định v/v cho sinh viên Vàng A Lộng được thôi học. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
5. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Thị Hằng tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
6. Quyết định v/v cho sinh viên Lê Văn Lộc tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
7. Quyết định v/v cho sinh viên Trần Thị Yến Linh tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 14.03.2018
8. Thông báo v/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 13.03.2018
9. Thông báo V/v tham dự triển lãm giáo dục Đài Loan tại ĐH KHXH&NV Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 13.03.2018
10. Thông báo v/v công khai đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học - Cử nhân Toán - Tin Phòng Đào tạo 13.03.2018
11. Thông báo V/v các đơn vị thiếu minh chứng tài sản khi kiểm kê. Phòng Quản trị - Phục vụ 12.03.2018
12. Thông báo V/v tham gia Diễn đàn Thắp lửa và Kết nối Khởi nghiệp (lần thứ II - 2018). Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 12.03.2018
13. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên khóa 15. Phòng Công tác HSSV 09.03.2018
14. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. Phòng Công tác HSSV 09.03.2018
15. Thông báo V/v giới thiệu chương trình học bổng của Trường ĐH Bách Khoa Côn Minh. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 09.03.2018
16. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh Phòng Đào tạo 09.03.2018
17. Thông báo V/v rà soát danh sách đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 07.03.2018
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 07.03.2018
19. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 07.03.2018
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018 Phòng Đào tạo 07.03.2018