Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v đăng ký mở lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 Phòng Đào tạo 30.10.2018
2. Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour của chính phủ Australia. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 30.10.2018
3. Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 25.10.2018
4. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2018. Phòng Đào tạo 25.10.2018
5. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV. Phòng Công tác HSSV 20.10.2018
6. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV. Phòng Công tác HSSV 20.10.2018
7. Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 13, 14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 20.10.2018
8. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 13,14 và 15 năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 20.10.2018
9. Quyết định về việc khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 20.10.2018
10. Thông báo về việc tăng cường công tác tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại Ký túc xá. Phòng Công tác HSSV 20.10.2018
11. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 Phòng Đào tạo 18.10.2018
12. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 Phòng Đào tạo 18.10.2018
13. Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học diện tự túc kinh phí năm học 2018-2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.10.2018
14. Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.10.2018
15. Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 16.10.2018
16. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 16.10.2018
17. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy. Phòng Đào tạo 16.10.2018
18. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo. Phòng Đào tạo 16.10.2018
19. Kế hoạch thực hiện triển khai ngày pháp luật năm 2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 15.10.2018
20. Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 15.10.2018