Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 06 tháng đầu năm 2019. Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.07.2019
2. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 6 tháng đầu năm 2019. Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.07.2019
3. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, K14 HK II năm học 2018-2019. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 12.07.2019
4. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương" . Phòng Công tác HSSV 12.07.2019
5. Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2019. Phòng Công tác HSSV 12.07.2019
6. Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Phòng Kế hoạch - Tài chính 08.07.2019
7. Thông báo kết quả họp xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 Phòng Thanh tra - Pháp chế 08.07.2019
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Phòng Đào tạo 08.07.2019
9. Thông báo V/v triển khai học kỳ I năm học 2019-2020. Phòng Đào tạo 08.07.2019
10. Thông báo V/v tham dự: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 2015-2019 Phòng Công tác HSSV 04.07.2019
11. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 06 năm 2019. Phòng Đào tạo 04.07.2019
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 06 năm 2019. Phòng Đào tạo 03.07.2019
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 06 năm 2019. Phòng Đào tạo 03.07.2019
14. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Phòng Đào tạo 03.07.2019
15. Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, 14 học kỳ II (năm học 2018-2019) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 03.07.2019
16. Danh sách đề tài NCKH năm 2019 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 02.07.2019
17. Danh sách khóa luận tốt nghiệp K13 - 2019 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 02.07.2019
18. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 21.06.2019
19. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ I lớp liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật hệ chính quy (cho lưu học sinh Lào) Phòng Kế hoạch - Tài chính 19.06.2019
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 06 năm 2019. Phòng Đào tạo 19.06.2019