Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 18 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.09.2020
2. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.09.2020
3. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020 Phòng Công tác HSSV 17.09.2020
4. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 15.09.2020
5. Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 14.09.2020
6. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16, 17 HK II năm học 2019-2020. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 11.09.2020
7. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 15, 16, 17 ,18. Phòng Công tác HSSV 11.09.2020
8. Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Tổng hợp 09.09.2020
9. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Phòng Tổng hợp 09.09.2020
10. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Phòng Tổng hợp 09.09.2020
11. Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức Phòng Tổng hợp 09.09.2020
12. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử Phòng Tổng hợp 09.09.2020
13. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 09.09.2020
14. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên khóa 15,16 và 17 Phòng Công tác HSSV 08.09.2020
15. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 08.09.2020
16. Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.09.2020
17. Kế hoạch rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.09.2020
18. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 08.09.2020
19. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 18 nhập học. Phòng Công tác HSSV 07.09.2020
20. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 881/QĐ-ĐHKH ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH v/v ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH Phòng Tổng hợp 04.09.2020