Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho sinh viên khóa 14. Phòng Đào tạo 10.12.2019
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 05.12.2019
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 05.12.2019
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Báo chí. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 05.12.2019
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Phòng Đào tạo 04.12.2019
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Phòng Đào tạo 04.12.2019
7. Thông báo v/v chi trả tiền học phí đối với sinh viên hoàn thành chương trình học. Phòng Kế hoạch - Tài chính 03.12.2019
8. Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 01.12.2019
9. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020. Phòng Tổng hợp 28.11.2019
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo 26.11.2019
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo 26.11.2019
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo 26.11.2019
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo 26.11.2019
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo 26.11.2019
15. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 22.11.2019
16. Quyết định v/v miễm, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 22.11.2019
17. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 57 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17. Phòng Công tác HSSV 22.11.2019
18. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 22.11.2019
19. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 22.11.2019
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Phòng Đào tạo 21.11.2019