Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo danh sách sinh viên K13,14,15,16 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2018-2019). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.02.2019
2. Thông báo V/v giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 20.02.2019
3. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 13,14,15 và 16. Phòng Công tác HSSV 19.02.2019
4. Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 15.02.2019
5. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 (2018-2019) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 15.02.2019
6. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 Phòng Đào tạo 29.01.2019
7. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 Phòng Đào tạo 29.01.2019
8. Thông báo V/v nộp đơn xét nghiệp đợt tháng 03 năm 2019 đối với sinh viên khóa 9, 10,11 và 12 hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 24.01.2019
9. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp cơ sở của NCS. Trần Đức Dũng Phòng Đào tạo 23.01.2019
10. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019 đối với sinh viên ở nội trú. Phòng Công tác HSSV 23.01.2019
11. Thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 23.01.2019
12. Thông báo v/v tổ chức chương trình trao quà tết cho sinh viên năm 2019. Phòng Công tác HSSV 21.01.2019
13. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019. Phòng Thanh tra - Pháp chế 21.01.2019
14. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2019. Phòng Thanh tra - Pháp chế 21.01.2019
15. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2019 Phòng Công tác HSSV 16.01.2019
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 01/2019 (Đợt 1 năm học 2018-2019) Phòng Đào tạo 16.01.2019
17. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14 Phòng Đào tạo 15.01.2019
18. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 14.01.2019
19. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2018 - 2019 Phòng Đào tạo 11.01.2019
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK1 năm học 2018 - 2019 Phòng Đào tạo 11.01.2019