Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên khóa 14 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020. Phòng Đào tạo 17.01.2020
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 17.01.2020
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 17.01.2020
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 17.01.2020
5. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 17.01.2020
6. Thông báo V/v kế hoạch nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 Phòng Đào tạo 16.01.2020
7. Thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phòng Tổng hợp 15.01.2020
8. Thông báo chương trình Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết năm 2019 Phòng Tổng hợp 13.01.2020
9. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020. Phòng Công tác HSSV 13.01.2020
10. Thông báo V/v tham gia góp ý Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo Đại học hệ chính quy Phòng Đào tạo 13.01.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật. Phòng Đào tạo 09.01.2020
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Phòng Đào tạo 08.01.2020
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật Phòng Đào tạo 08.01.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật Phòng Đào tạo 08.01.2020
15. Thông báo bổ sung và điều chỉnh ngày thi học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Phòng Đào tạo 07.01.2020
16. Thông báo V/v các đơn vị thiếu tài sản khi kiểm kê và đơn vị chưa kiểm kê. Phòng Quản trị - Phục vụ 03.01.2020
17. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14,15 học kỳ I (năm học 2019-2020) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 02.01.2020
18. Thông báo V/v ĐKHP K16, 17 năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo 02.01.2020
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện Phòng Đào tạo 31.12.2019
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật. Phòng Đào tạo 31.12.2019