Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông Phòng Tổng hợp 05.06.2020
2. Quyết định v/v khen thưởng nghiên cứu sinh, học viên cao học năm 2020. Phòng Công tác HSSV 03.06.2020
3. Quyết định v/v cử đội tham gia cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế. Phòng Công tác HSSV 03.06.2020
4. Thông báo lịch phỏng vấn tuyển chuyên viên phục trách truyền thông. Phòng Tổng hợp 01.06.2020
5. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi đợt thi lại (đợt 2) năm học 2019 - 2020 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 30.05.2020
6. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông; công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 28.05.2020
7. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của trường Đại học Khoa học Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 28.05.2020
8. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 6 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 28.05.2020
9. Lịch thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 27.05.2020
10. Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 27.05.2020
11. Quyết định v/v cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập cho 02 sinh viên khóa 17, hệ chính quy, học kỳ I năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 26.05.2020
12. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ II năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 26.05.2020
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 2 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 26.05.2020
14. Thông báo v/v tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông Phòng Tổng hợp 22.05.2020
15. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 22.05.2020
16. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
17. Quyết định V/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
18. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
19. Quyết định V/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 theo Nghị định số 57 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17. Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
20. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16 HKI (năm học 2019-2020) 20.05.2020