Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức chính quy đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
8. Thông báo sinh viên hệ chính quy nhận chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 5/2020. Phòng Công tác HSSV 10.08.2020
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.08.2020
10. Thông báo v/v chặn đăng ký học phần đối với sinh viên nợ học phí. Phòng Kế hoạch - Tài chính 07.08.2020
11. Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 07.08.2020
12. Thông báo v/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp dành cho HSSV Phòng Công tác HSSV 06.08.2020
13. Quyết định v/v tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân năm học 2019-2020. Phòng Tổng hợp 06.08.2020
14. Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường ĐHKH. Phòng Tổng hợp 06.08.2020
15. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021. Phòng Công tác HSSV 03.08.2020
16. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 31.07.2020
17. Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường ĐHKH - ĐHTN Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2020
18. Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020. Phòng Công tác HSSV 29.07.2020
19. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14. Phòng Công tác HSSV 29.07.2020
20. Thông báo V/v triển khai đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 28.07.2020