Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020. Phòng Tổng hợp 01.04.2020
2. Thông báo v/v thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Khoa học 31.03.2020
3. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và qua đường bưu điện trong học kỳ II năm học 2019-2020 31.03.2020
4. Thông báo v/v Hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học của Nghiên cứu sinh Lưu Phương Thảo. Phòng Đào tạo KHCN & HTQT 31.03.2020
5. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 14,15,16 và 17 Phòng Công tác HSSV 31.03.2020
6. Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 28.03.2020
7. Thông báo v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phòng Tổng hợp 28.03.2020
8. Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27.03.2020
9. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo Phòng Đào tạo KHCN & HTQT 26.03.2020
10. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN Phòng Kế hoạch - Tài chính 24.03.2020
11. Thông báo v/v lùi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3/2020. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 24.03.2020
12. Quyết định v/v ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" 20.03.2020
13. Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh Covid-19 Phòng Tổng hợp 18.03.2020
14. Quyết định Ban hành Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ của Trường ĐHKH. Phòng Kế hoạch - Tài chính 18.03.2020
15. Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 12.03.2020
16. Thông báo V/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến Phòng Đào tạo KHCN & HTQT 12.03.2020
17. Chỉ thị v/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Phòng Tổng hợp 12.03.2020
18. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống chia sẻ tài liệu và giảng dạy trực tuyến Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 11.03.2020
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 03 năm 2020. Phòng Đào tạo KHCN & HTQT 11.03.2020
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 03 năm 2020. Phòng Đào tạo KHCN & HTQT 11.03.2020