Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 15,16 và 17 năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 23.10.2020
2. Thông báo V/v nghỉ học các lớp học phần hệ đại học chính quy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Phòng Tổng hợp 22.10.2020
3. Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Ủy ban dân tộc năm 2020 Phòng Công tác HSSV 21.10.2020
4. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành các Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khoa học. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.10.2020
5. Thông báo về việc lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 Phòng Công tác HSSV 19.10.2020
6. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Phòng Tổng hợp 19.10.2020
7. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2) Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 16.10.2020
8. Quyết định về việc thành lập Tổ Trọng tài và Tổ Y tế Giải bóng đá kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Khoa học (24/10/2002 - 24/10/2020) Đoàn thanh niên 16.10.2020
9. Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Phòng Tổng hợp 16.10.2020
10. Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Khoa học 24/10/2002 - 24/10/2020 Đoàn thanh niên 15.10.2020
11. Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Đội An ninh - xung kích phục vụ Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023 Đoàn thanh niên 15.10.2020
12. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
13. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Toán tin Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
14. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Toán tin Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
15. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
16. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
17. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
18. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.10.2020
19. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB, VC cấp đơn vị năm học 2020-2021. Phòng Tổng hợp 15.10.2020
20. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 14.10.2020