Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v rà soát danh sách dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa 14, 15,16,17 Phòng Công tác HSSV 15.10.2019
2. Thông báo V/v đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 14.10.2019
3. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.10.2019
4. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 10.10.2019
5. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 08.10.2019
6. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
7. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
8. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
9. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
10. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Phòng Đào tạo 08.10.2019
11. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 08.10.2019
12. Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá kỷ niệm 17 năm thành lập Trường ĐHKH 24/10/2002 - 24/10/2019 Đoàn thanh niên 05.10.2019
13. Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 14,15 và 16 học kì II năm học 2018-2019. Phòng Đào tạo 03.10.2019
14. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14. Phòng Đào tạo 03.10.2019
15. Quyết định v/v ban hành kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường ĐHKH - ĐHTN Phòng Kế hoạch - Tài chính 02.10.2019
16. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. Phòng Đào tạo 02.10.2019
17. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Phòng Đào tạo 01.10.2019
18. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 27.09.2019
19. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo 27.09.2019
20. Quyết định v/v bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc. Phòng Quản trị - Phục vụ 26.09.2019