Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo 25.02.2020
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo 25.02.2020
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo 25.02.2020
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo 25.02.2020
5. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về " Tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 20.02.2020
6. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Phòng Tổng hợp 14.02.2020
7. Thông báo V/v cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2020. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 12.02.2020
8. Thông báo v/v Gia hạn tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020. Phòng Công tác HSSV 12.02.2020
9. Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký 12.02.2020
10. Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020. Phòng Đào tạo 12.02.2020
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức VLVH đợt tháng 01 năm 2020. Phòng Đào tạo 12.02.2020
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 01 năm 2020. Phòng Đào tạo 12.02.2020
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 01 năm 2020. Phòng Đào tạo 12.02.2020
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 01 năm 2020. Phòng Đào tạo 12.02.2020
15. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 16,17 học kỳ I (năm học 2019-2020) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 12.02.2020
16. Thông báo V/v tạm hoãn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 10.02.2020
17. Thông báo V/v tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy HK II năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo 07.02.2020
18. Thông báo v/v tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na 06.02.2020
19. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 14,15 HK I (năm học 2019-2020) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 04.02.2020
20. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Đào tạo 04.02.2020