Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) Phòng Hành chính - Tổ chức 16.08.2019
2. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 16.08.2019
3. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. Phòng Đào tạo 16.08.2019
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Phòng Đào tạo 14.08.2019
5. Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 12.08.2019
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Phòng Đào tạo 12.08.2019
7. Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Phòng Đào tạo 06.08.2019
8. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K15, K16 học kỳ II (năm học 2018-2019) Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 06.08.2019
9. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. Phòng Đào tạo 31.07.2019
10. Thông báo v/v điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú. Phòng Công tác HSSV 31.07.2019
11. Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
12. Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
13. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 (VLVH) năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
14. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 chính quy năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
15. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ hệ liên thông (VLVH) năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
16. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
17. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông chính quy năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính 29.07.2019
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông tư trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 07 năm 2019. Phòng Đào tạo 24.07.2019
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Phòng Đào tạo 19.07.2019
20. Quyết định v/v thành lập Đoàn tình nguyện hè tại xã Phú Thịnh - huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Đoàn thanh niên 17.07.2019