Tin tức

UBND Thành phố Thái Nguyên phối hợp với Khoa Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đến từng hộ gia đình.

Ngày:
2020-02-25 14:29:13
Đã xem:
626 lần

Vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Xuất phát từ vai trò quan trọng của việc bảo vệ môi trường, năm 2019, UBND Thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Khoa Tài Nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đến từng hộ gia đình.

 Hiện nay, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Một trong những nguyên nhân đưa đến việc ô nhiễm môi trường là gia tăng lượng rác thải và việc phân loại, xử lý rác thải chưa hợp lý. 

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn. Nhằm mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn đồng thời giúp người dân hiểu đúng và thực hiện theo các nội dung của đề án phân loại rác tại nguồn của thành phố Thái Nguyên, năm 2019, UBND thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Khoa Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác tuyên tuyền đến từng hộ gia đình thuộc 4 phường Trung tâm thành phố về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Nhóm giảng viên ThS Nguyễn Thị Đông, ThS Nguyễn Thu Huyền, ThS Chu Thị Hồng Huyền, ThS Nguyễn Thị Hồng Viên và sinh viên khoá 13 - 14 - 15 - 16 của Khoa Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn của Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với các nội dung cụ thể: Nhận biết 3 loại rác đốt được, không đốt được, tái chế; màu sắc túi nilon/thùng đựng các loại rác khác nhau; ngày, giờ thu gom với từng loại rác; mức phạt khi bỏ rác không đúng nơi quy định....

Trong quá trình tuyên truyền, nhóm giảng viên và sinh viên của Khoa đã tiếp nhận phản hồi của người dân về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phân loại rác tại nguồn và mong muốn của người dân để việc phân loại rác tại nguồn đạt hiệu quả. Tổng kết hoạt động, nhóm cán bộ và sinh viên của Khoa đã tuyên truyền đến 17.460 hộ trên địa bàn 4 phường thí điểm. Qua tuyên truyền, khảo sát, người dân đều nhận thức được rằng : thực hiện đề án có hiệu quả sẽ nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 100% các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn các phường đồng thuận, ủng hộ Đề án.

Cùng với nhiều đề tài, dự án chuyển giao khoa học, công nghệ vào thực tế của các giảng viên khác trong Khoa thời gian qua, Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đang ngày càng thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò của mình đối với các vấn đề môi trường tại các địa phương. Đây cũng là một trong những thế mạnh của Khoa - Đào tạo gắn lý thuyết với thực tế và theo nhu cầu xã hội.

Một số hình ảnh trong quá trình hoạt động

 

(Nguyễn Thị Hồng Viên - GV Khoa TNMT)