Thông báo

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. Phòng Thanh tra - Pháp chế 14.11.2017
2. Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp. Phòng Kế hoạch - Tài chính 14.11.2017
3. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 14.11.2017
4. Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí HK I năm học 2017-2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 03.11.2017
5. Thông báo V/v kiểm tra nề nếp học tập, rèn luyện và nếp sống văn hóa. Phòng Công tác HSSV 27.10.2017
6. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo. Phòng Đào tạo 24.10.2017
7. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 24.10.2017
8. Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi HK I năm học 2017-2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 17.10.2017
9. Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 13.10.2017
10. Thông báo V/v phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020. Phòng Hành chính - Tổ chức 12.10.2017
11. Thông báo V/v xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ năm học 2017-2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 11.10.2017
12. Thông báo V/v vệ sinh môi trường năm 2017. Phòng Quản trị - Phục vụ 11.10.2017
13. Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017. Phòng Công tác HSSV 11.10.2017
14. Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 09.10.2017
15. Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 05.10.2017
16. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. Phòng Hành chính - Tổ chức 05.10.2017
17. Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.10.2017
18. Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15. Phòng Công tác HSSV 05.10.2017
19. Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 05.10.2017
20. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học Phòng Đào tạo 05.10.2017