Thông báo tuyển sinh

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9,10, 11 và 12 hệ chính quy. 24.04.2018
2. Thông báo mất điện. 24.04.2018
3. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 24.04.2018
4. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 23.04.2018
5. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. 20.04.2018
6. Thông báo tuyển sinh năm 2018. 17.04.2018
7. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ ThS đợt 2 năm 2018. 17.04.2018
8. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15 16.04.2018
9. Thông báo V/v cử sinh viên tham dự phỏng vấn tuyển dụng "Ngày hội việc làm Trường Đại học Khoa học năm 2018" 12.04.2018
10. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, VC Trường ĐHKH năm 2018. 12.04.2018
11. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 12.04.2018
12. Thông báo V/v kiểm tra nhật ký sử dụng sổ tài sản và rà soát tài sản hỏng đề nghị thanh lý tại các đơn vị. 12.04.2018
13. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2017-2018 12.04.2018
14. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2018. 11.04.2018
15. Thông báo v/v triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bào di động trả trước của Viettel Thái Nguyên theo Nghị định 49/NĐ-CP. 11.04.2018
16. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018. 11.04.2018
17. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. 11.04.2018
18. Thông báo v/v thay đổi lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh. 10.04.2018
19. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 hệ VLVH, CQ và liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng 06.04.2018
20. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Sinh viên k15 Học kỳ I (2017-2018) 05.04.2018