Thông báo tuyển sinh

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy 19.09.2018
2. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy 19.09.2018
3. Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dậy học ở cơ sở giáo dục phổ thông 14.09.2018
4. Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lần 1 hệ đại học chính quy năm 2018 17.08.2018
5. Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2018 theo học bạ (đợt 2) 09.08.2018
6. Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2018 theo học bạ 07.08.2018
7. Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2018 theo kết quả thi THPT Quốc gia 06.08.2018
8. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 05.08.2018
9. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018. 01.08.2018
10. Thông báo về ngưỡng điểm xét tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 18.07.2018
11. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2018. 13.07.2018
12. Thông báo tuyển sinh năm 2018. 13.07.2018
13. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. 05.07.2018
14. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin-Thư viện. 05.07.2018
15. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin-Thư viện. 05.07.2018
16. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin-Thư viện. 05.07.2018
17. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội. 05.07.2018
18. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật. 05.07.2018
19. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật. 05.07.2018
20. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật năm 2018 05.05.2018