Thông báo tuyển sinh

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH năm 2019. 19.09.2019
2. Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (xét tuyển bổ sung đợt 1) của Trường ĐHKH - ĐHTN theo kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT. 21.08.2019
3. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019. 21.08.2019
4. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Sinh học năm 2019. 21.08.2019
5. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật năm 2019. 21.08.2019
6. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 21.08.2019
7. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 21.08.2019
8. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 năm 2019 13.08.2019
9. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia đợt 1 năm 2019 10.08.2019
10. Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lần 1 hệ đại học chính quy năm 2019 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT. 09.08.2019
11. Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia đợt 1 năm 2019 09.08.2019
12. Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT đợt 1 năm 2019 02.08.2019
13. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019 17.07.2019
14. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 17.07.2019
15. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 năm 2019. 04.07.2019
16. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2019. 17.06.2019
17. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 năm 2019 02.06.2019
18. Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy. 24.04.2019
19. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các khối ngành không chuyên tiếng Anh 09.04.2019
20. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 11.03.2019