Thông báo tuyển sinh

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2020 (đợt 2) 23.07.2020
2. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020 22.07.2020
3. Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 (Theo diện đặt hàng của Doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang) 15.07.2020
4. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 10.07.2020
5. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 10.07.2020
6. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 10.07.2020
7. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 7/2020. 09.07.2020
8. Thông báo tuyển sinh hệ phi chính quy năm 2020. 24.06.2020
9. Thông báo tuyển sinh văng bằng 2 năm 2020. 09.06.2020
10. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 6/2020. 09.06.2020
11. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học 05.06.2020
12. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, CĐ lên ĐH năm 2020 05.06.2020
13. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 5/2020. 07.05.2020
14. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 4/2020 27.03.2020
15. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 14.03.2020
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 14.03.2020
17. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 11.03.2020
18. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 3/2020 05.03.2020
19. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 04.03.2020
20. Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 năm 2020 17.01.2020