Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

21.02.2019
15:00
Họp giao ban Công tác HSSV
Còn 1 ngày 0 giờ 16 phút nữa

Họp giao ban Công tác HSSV

Phòng họp 2
22.02.2019
07:30
Hội thảo khoa học về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số phía Bắc, thực trạng và những vấn đề đặt ra
Còn 1 ngày 16 giờ 46 phút nữa

Hội thảo khoa học về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số phía Bắc, thực trạng và những vấn đề đặt ra

Phòng hội thảo