Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

02.12.2020
08:00
Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2020 của Trường ĐHKH
Còn 0 ngày 2 giờ 43 phút nữa

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2020 của Trường ĐHKH

ĐHTN
02.12.2020
08:00
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Vũ Xuân Hòa và TS. Phạm Trường Thọ
Còn 0 ngày 2 giờ 43 phút nữa

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Vũ Xuân Hòa và TS. Phạm Trường Thọ

Phòng hội thảo
02.12.2020
14:00
Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020
Còn 0 ngày 3 giờ 16 phút nữa

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020

Phòng họp 2
03.12.2020
15:00
Họp BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐHKH
Còn 1 ngày 4 giờ 16 phút nữa

Họp BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐHKH

Phòng hội thảo
03.12.2020
15:00
Họp xét kết quả tuyển sinh VB2, liên thông
Còn 1 ngày 4 giờ 16 phút nữa

Họp xét kết quả tuyển sinh VB2, liên thông

Phòng họp 2