Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

16.10.2019
14:00
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của TS. Lê Thị Sự
Còn 0 ngày 8 giờ 44 phút nữa

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của TS. Lê Thị Sự

Phòng Hội thảo
16.10.2019
16:00
Họp Ban chấp hành CĐ ĐHTN mở rộng
Còn 0 ngày 10 giờ 44 phút nữa

Họp Ban chấp hành CĐ ĐHTN mở rộng

Phòng họp trường CĐKT-KT
20.10.2019
07:50
Họp Hội đồngxét đề cương đề tài luận văn ThS chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp và Toán ứng dụng khóa học 2018-2020
Còn 4 ngày 2 giờ 34 phút nữa

Họp Hội đồngxét đề cương đề tài luận văn ThS chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp và Toán ứng dụng khóa học 2018-2020

Phòng họp 2