Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

26.02.2020
14:00
Họp triển khai công tác Đoàn –Hội tháng 3
Còn 0 ngày 3 giờ 25 phút nữa

Họp triển khai công tác Đoàn –Hội tháng 3

ĐHTN
29.02.2020
08:00
Đại hội chi bộ Khoa TN&MT
Còn 2 ngày 14 giờ 34 phút nữa

Đại hội chi bộ Khoa TN&MT

Phòng Hội thảo