Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

25.05.2018
13:00
Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán Ứng dụng
Còn 1 ngày 19 giờ 39 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán Ứng dụng

Phòng họp 2 + Phòng Hội thảo
26.05.2018
07:00
Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp (cả ngày)
Còn 2 ngày 13 giờ 39 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp (cả ngày)

Phòng Hội thảo + phòng họp 3
27.05.2018
07:00
Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
Còn 3 ngày 13 giờ 39 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp

Phòng hội thảo + phòng họp 3