Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

14.11.2019
13:30
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ của CNĐT TS. Nguyễn Phú Hùng
Còn 0 ngày 20 giờ 13 phút nữa

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ của CNĐT TS. Nguyễn Phú Hùng

Phòng hội thảo
17.11.2019
08:00
Tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông lâm -ĐHTN
Còn 3 ngày 14 giờ 43 phút nữa

Tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Nông lâm -ĐHTN

Đại học Nông Lâm