Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

13.12.2017
07:30
Hội thảo Khoa học “Địa lý hiện đại và ứng dụng trong khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế"
Còn 0 ngày 14 giờ 25 phút nữa

Hội thảo Khoa học “Địa lý hiện đại và ứng dụng trong khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế"

Phòng Hội thảo