Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

17.08.2018
08:00
Hội thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ chương trình: Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực”
Còn 1 ngày 0 giờ 27 phút nữa

Hội thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ chương trình: Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực”

Phòng họp nhà T1B
17.08.2018
14:00
Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên
Còn 1 ngày 6 giờ 27 phút nữa

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên