Kết quả tìm kiếm:

Văn bản Ngày ban hành
Thông báo v/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. 17/7/2017
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi HK II (2016-2017). 13/7/2017
Quyết định v/v cử sinh viên tham gia "Chương trình Lễ khai mạc cho tình nguyện viên EXPO và giao luu văn hóa tại Hàn Quốc. 13/7/2017
Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021. 11/7/2017
Thông báo v/v dự kiến danh sách sinh viên ở Ký túc xá năm học 2017-2018. 11/7/2017
Thông báo thời khóa biểu HK I lớp ĐH K1 ngành Luật - Hệ VLVH. 11/7/2017
Thông báo v/v nộp luận văn thạc sĩ. 11/7/2017
Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật Hệ VLVH (Khóa học 2017-2021). 11/7/2017
Thông báo kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017. 11/7/2017
Thông báo kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017. 11/7/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K4HG hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 11/7/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II giai đoạn 1 lớp Khóa 4 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. 11/7/2017
Thông báo thời khóa biểu HK 1 lớp K1 ĐH hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 11/7/2017
Thông báo V/v trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017. 07/07/2017
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2017-2018 và học kỳ phụ năm học 2017-2018). 05/07/2017
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật. 05/07/2017
Quyết định v/v quy định mức thu, phương thức thu tiền khám sức khỏe đối với sinh viên. 05/07/2017
Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2017-2018. 05/07/2017
Quyết định v/v quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sỹ Khóa 10,11 năm học 2017-2018. 05/07/2017
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ VLVH năm học 2017-2018. 05/07/2017
Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông năm học 2017-2018. 05/07/2017
Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật. 05/07/2017
Thông báo tuyển chọn sinh viên Xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2017. 04/7/2017
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 03/07/2017
Thông báo v/v tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2017. 29/6/2017
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 06 năm 2017. 29/6/2017
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. 29/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK IV lớp ĐH K1 ngành khoa học quản lý - Hệ VLVH. 27/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K5 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Toán học. 27/6/2017
Thông báo thời khóa biểu HK II lớp K3 hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Văn học. 27/6/2017