Kết quả tìm kiếm:

Văn bản Ngày ban hành
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 21/9/2017
Quyết định v/v khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017. 20/9/2017
Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018. 20/9/2017
Thông báo v/v tổ chức hội nghị CB,VC năm học 2017-2018 11/9/2017
Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017) 17/9/2017
Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017. 17/9/2017
Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018. 8/9/2017
Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1. 13/9/2017
Quyết định v/v chi hỗ trợ chi học phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11,12,13,14. 13/9/2017
Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ năm học 2016-2017 cho sinh viên K11,k12,K13,K14. 13/9/2017
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cho Ban tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 13/9/2017
Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác sinh viên năm 2017. 13/9/2017
Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2020. 13/9/2017
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm. 13/9/2017
Thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng. 14/9/2017
Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15. 13/9/2017
Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. 13/9/2017
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH (2002-2017) 13/9/2017
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. 13/9/2017
Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15. 12/9/2017
Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bải thi Học kỳ hè (2016-2017). 12/9/2017
Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 08 năm 2017. 11/9/2017
Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học. 11/9/2017
Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học. 11/9/2017
Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. 11/9/2017
Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learing kết hợp với đào tạo truyền thống ở ĐHTN. 11/9/2017
Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1 (bổ sung) 11/9/2017
Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 11/9/2017
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017. 11/9/2017
Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. 11/9/2017
-->