Hệ thông đăng ký dự tuyển trực tuyến cho phép bạn đăng ký dự tuyển các đợt tuyển sinh của nhà trường bằng cách điền đầy đủ các thông tin của bạn và gửi cho chúng tôi.

Tuy nhiên, để hoàn thành đúng quy trình dự tuyển, bạn vẫn cần phải sắp xếp thời gian đến mua hồ sơ tại trường và hoàn thành đúng các thủ tục.

Lưu ý: Bạn phải điền đầy đủ các thông tin trong form và các thông tin phải hoàn toàn chính xác, chúng tôi sẽ lấy đó làm căn cứ để liên lạc với bạn.

Đăng ký dự tuyển đào tạo hệ Vừa làm vừa học

Thông tin thí sinh

- -

Thông tin dự thi