Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 04 năm 2019 Kết quả học tập 03.05.2019
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Kết quả học tập 10.04.2019
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Kết quả học tập 27.03.2019
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Kết quả học tập 27.03.2019
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Kết quả học tập 27.03.2019
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại TTGDTX tỉnh Điện Biên. Kết quả học tập 27.03.2019
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Thông báo 25.03.2019
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Thông báo 20.03.2019
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019 tại Điện Biên. Kết quả học tập 01.03.2019
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019. Kết quả học tập 01.03.2019
11. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. Kết quả học tập 01.11.2018
12. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. Kết quả học tập 19.09.2018
13. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VIII lớp ĐH K 1 A hệ VLVH ngành Luật. Lịch học 22.05.2018
14. Thông báo thời khóa biểu học kỳ VII lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. Lịch học 22.05.2018
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Kết quả học tập 15.05.2018
16. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 Thông báo 06.04.2018
17. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Khoa học quản lý Kết quả học tập 14.03.2018
18. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Kết quả học tập 14.03.2018
19. Điểm tổng kết học kỳ VII lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018
20. Điểm tổng kết học kỳ V lớp đại học K3 hệ vừa làm vừa học ngành Luật Kết quả học tập 14.03.2018