Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu HK VII lớp K1 Đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội. Lịch học 03.11.2017
2. Thông báo thời khóa biểu HK II lớp ĐH K1 ngành Luật - Hệ VLVH. Lịch học 31.10.2017
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2017. Kết quả học tập 31.10.2017
4. Thông báo điểm tổng kết HK I lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 24.10.2017
5. Thông báo lịch thi HK V năm học 2017-2018 lớp Luật Hà Giang. Lịch thi 16.10.2017
6. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp Đại học K1A hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 06.10.2017
7. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. Kết quả học tập 06.10.2017
8. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Khoa học quản lý. Kết quả học tập 06.10.2017
9. Thông báo điểm tổng kết HK II lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành CTXH. Kết quả học tập 06.10.2017
10. Thông báo điểm tổng kết HK VI lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 06.10.2017
11. Thông báo điểm tổng kết HK V lớp ĐH K1 hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 06.10.2017
12. Thông báo điểm tổng kết HK IX lớp Đại học K1B hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 06.10.2017
13. Thông báo thời khóa biểu HK VI lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật (Khóa học 2014-2019). Lịch học 01.10.2017
14. Thông báo điểm tổng kết HK IV lớp ĐH K3 hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 11.09.2017
15. Thông báo điểm tổng kết HK VI GĐ 1 lớp ĐH K1 ngành Công tác xã hội hệ VLVH. Kết quả học tập 11.09.2017
16. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp ĐH K2A hệ VLVH ngành Công tác xã hội. Kết quả học tập 22.08.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1B hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 22.08.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK VIII lớp ĐH K1A hệ VLVH ngành Luật. Kết quả học tập 22.08.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK V GĐ 2 lớp ĐH K1 ngành công tác xã hội hệ VLVH. Kết quả học tập 22.08.2017
20. Thông báo điểm tổng kết HK III GD 2 lớp ĐH K2 hệ VLVH ngành Công tác xã hội. Kết quả học tập 22.08.2017