Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Thông báo 01.10.2019
2. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Thông báo 17.09.2019
3. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Trần Đức Dũng Thông báo 02.08.2019
4. Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Phương Thảo Thông tin luận án 02.08.2019
5. Danh sách luận văn Thạc sỹ bảo vệ đợt 1 năm 2019 Thông tin luận văn 18.07.2019
6. Luận án tiến sĩ toán học - NCS Trần Đức Dũng Thông tin luận án 17.07.2019
7. Thông tin luận án Tiến sĩ Toán học - NCS. Trần Đức Dũng Thông tin luận án 15.07.2019
8. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ ThS, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đợt 1 năm 2019. Thông báo 21.01.2019
9. Danh sách luận văn bảo vệ ngành Quang học đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
10. Danh sách luận văn ngành Văn học Việt Nam bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
11. Danh sách luận văn ngành Toán ứng dụng bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
12. Danh sách luận văn ngành Phương pháp toán sơ cấp bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
13. Danh sách luận văn ngành Hóa phân tích bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
14. Danh sách luận văn ngành Công nghệ sinh học bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
15. Thông báo về lễ trao bằng ThS. Thông báo 09.01.2019
16. Thông báo v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 09/12/2018 Thông báo 28.12.2018
17. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Danh sách cấp bằng 21.12.2018
18. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019. Thông báo 05.12.2018
19. Lịch ôn thi, lịch thi tiếng anh trình độ B1 Lịch thi 30.11.2018
20. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Toán sơ cấp Thông tin luận văn 27.11.2018