Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 Thông báo 01.10.2020
2. Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 Thông báo 04.09.2020
3. Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học ĐHTN đợt 1 năm 2020 Thông báo 16.07.2020
4. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 6 năm 2020. Thông báo 28.05.2020
5. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo Thông báo 19.05.2020
6. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo Thông báo 26.03.2020
7. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2019. Danh sách cấp bằng 10.03.2020
8. Luận án tiến sĩ Toán học - NCS Lưu Phương Thảo Thông tin luận án 17.01.2020
9. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Thông báo 01.10.2019
10. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Thông báo 17.09.2019
11. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Trần Đức Dũng Thông báo 02.08.2019
12. Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Phương Thảo Thông tin luận án 02.08.2019
13. Danh sách luận văn Thạc sỹ bảo vệ đợt 1 năm 2019 Thông tin luận văn 18.07.2019
14. Luận án tiến sĩ toán học - NCS Trần Đức Dũng Thông tin luận án 17.07.2019
15. Thông tin luận án Tiến sĩ Toán học - NCS. Trần Đức Dũng Thông tin luận án 15.07.2019
16. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ ThS, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đợt 1 năm 2019. Thông báo 21.01.2019
17. Danh sách luận văn bảo vệ ngành Quang học đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
18. Danh sách luận văn ngành Văn học Việt Nam bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
19. Danh sách luận văn ngành Toán ứng dụng bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
20. Danh sách luận văn ngành Phương pháp toán sơ cấp bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019