Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ ThS, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đợt 1 năm 2019. Thông báo 21.01.2019
2. Danh sách luận văn bảo vệ ngành Quang học đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
3. Danh sách luận văn ngành Văn học Việt Nam bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
4. Danh sách luận văn ngành Toán ứng dụng bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
5. Danh sách luận văn ngành Phương pháp toán sơ cấp bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
6. Danh sách luận văn ngành Hóa phân tích bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
7. Danh sách luận văn ngành Công nghệ sinh học bảo vệ đợt 2 năm 2018 Thông tin luận văn 09.01.2019
8. Thông báo về lễ trao bằng ThS. Thông báo 09.01.2019
9. Thông báo v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 09/12/2018 Thông báo 28.12.2018
10. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Danh sách cấp bằng 21.12.2018
11. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019. Thông báo 05.12.2018
12. Lịch ôn thi, lịch thi tiếng anh trình độ B1 Lịch thi 30.11.2018
13. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Toán sơ cấp Thông tin luận văn 27.11.2018
14. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Quang học Thông tin luận văn 27.11.2018
15. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Hóa phân tích Thông tin luận văn 27.11.2018
16. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Công nghệ sinh học Thông tin luận văn 27.11.2018
17. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Toán ứng dụng Thông tin luận văn 27.11.2018
18. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Văn học Việt Nam Thông tin luận văn 27.11.2018
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017. Danh sách cấp bằng 12.10.2018
20. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2015 Danh sách cấp bằng 12.10.2018