Thông báo - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 14.08.2019
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. 12.08.2019
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. 08.07.2019
4. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 07.05.2019
5. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 07.05.2019
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội 08.04.2019
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật 08.04.2019
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện 08.04.2019
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 20.03.2019
10. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. 20.04.2018
11. Thông báo tuyển sinh năm 2018. 18.04.2018
12. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 06.04.2018
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27.10.2017
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27.10.2017