Thông báo - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 5 năm 2020. 15.05.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 5 năm 2020. 15.05.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 5 năm 2020. 15.05.2020
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 5 năm 2020. 15.05.2020
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 5 năm 2020. 15.05.2020
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt 5 năm 2020. 15.05.2020
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vửa học đợt tháng 02 năm 2020. 15.05.2020
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin Thư viện. 08.05.2020
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật. 08.05.2020
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật. 08.05.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin thư viện. 25.02.2020
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội. 25.02.2020
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin thư viện. 25.02.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội. 25.02.2020
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức VLVH đợt tháng 01 năm 2020. 12.02.2020
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 01 năm 2020. 12.02.2020
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 23.12.2019
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện 23.12.2019
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. 22.10.2019
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2019. 22.10.2019