Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 03.07.2019
2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy 07.06.2019
3. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. 09.04.2019
4. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy 05.03.2019
5. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14 15.01.2019
6. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 05.12.2018
7. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 27.05.2018
8. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. 23.05.2018
9. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 23.04.2018
10. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) 27.03.2018
11. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy 15.03.2018
12. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. 09.02.2018
13. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. 18.01.2018
14. Thông báo V/v mở các lớp học lại, học cải thiện. 25.12.2017
15. Thông báo v/v mở các lớp học lại, học cải thiện 21.12.2017
16. V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU. 14.12.2017
17. Tổng hợp DS sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 - Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017 14.10.2017
18. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. 08.08.2017
19. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14. 08.08.2017