Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K14 hệ chính quy. 12.05.2020
2. Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh Covid-19 12.03.2020
3. Thông báo V/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến 12.03.2020
4. Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020. 12.02.2020
5. Thông báo V/v tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy HK II năm học 2019-2020 07.02.2020
6. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. 04.02.2020
7. Thông báo V/v ĐKHP K16, 17 năm học 2019-2020 02.01.2020
8. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
9. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
10. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
11. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
12. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
13. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. 02.10.2019
14. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 16.08.2019
15. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. 16.08.2019
16. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. 31.07.2019
17. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 03.07.2019
18. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy 07.06.2019
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. 09.04.2019
20. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy 05.03.2019