Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. 07.10.2020
2. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 17.09.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
4. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. 05.08.2020
5. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. 21.07.2020
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 09.07.2020
7. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K14 hệ chính quy. 12.05.2020
8. Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh Covid-19 12.03.2020
9. Thông báo V/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến 12.03.2020
10. Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020. 12.02.2020
11. Thông báo V/v tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy HK II năm học 2019-2020 07.02.2020
12. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. 04.02.2020
13. Thông báo V/v ĐKHP K16, 17 năm học 2019-2020 02.01.2020
14. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
15. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
16. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
17. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
18. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
19. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. 02.10.2019
20. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 16.08.2019