Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy 05.03.2019
2. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14 15.01.2019
3. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 05.12.2018
4. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 27.05.2018
5. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. 23.05.2018
6. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 23.04.2018
7. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) 27.03.2018
8. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy 15.03.2018
9. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. 09.02.2018
10. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12. 18.01.2018
11. Thông báo V/v mở các lớp học lại, học cải thiện. 25.12.2017
12. Thông báo v/v mở các lớp học lại, học cải thiện 21.12.2017
13. V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU. 14.12.2017
14. Tổng hợp DS sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 - Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017 14.10.2017
15. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. 08.08.2017
16. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14. 08.08.2017