Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 18.07.2018
2. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 03.05.2018
3. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 27.04.2018
4. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 17.04.2018
5. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 17.04.2018
6. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 17.04.2018
7. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 17.04.2018
8. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 21.03.2018
9. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 21.03.2018
10. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 21.03.2018
11. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 21.03.2018
12. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2017 - 2018 06.03.2018
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2017 - 2018 04.03.2018
14. Thông báo điều chỉnh lịch thi HK I năm học 2017-2018 khóa 15. 15.12.2017
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 15 14.12.2017
16. Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 12 HK I năm học 2017-2018. 04.12.2017
17. Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 13 HK I năm học 2017-2018. 30.11.2017
18. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến HK I năm học 2017-2018 khoá 15. 28.11.2017
19. Thông báo điều chỉnh lịch thi thi khóa 13,14 HK I năm học 2017-2018. 16.11.2017
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 14. 03.11.2017