Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 03.04.2019
2. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 03.04.2019
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 01/2019 (Đợt 1 năm học 2018-2019) 16.01.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK1 năm học 2018 - 2019 11.01.2019
5. Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 11.01.2019
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK1 năm học 2018-2019 (Dự kiến) 04.01.2019
7. Thông báo bổ sung và điều chỉnh phân công coi thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15,16 30.12.2018
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 06.12.2018
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 06.12.2018
10. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 26.11.2018
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 13.11.2018
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 13.11.2018
13. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 09.11.2018
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 06.11.2018
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 06.11.2018
16. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 18.10.2018
17. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 18.10.2018
18. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 28.09.2018
19. Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 14.09.2018
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 18.07.2018