Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 05.11.2019
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ hè năm học 2018 - 2019 23.07.2019
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 23.07.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) 22.05.2019
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 03.05.2019
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 03.05.2019
7. Thông báo điều chỉnh hình thức thi và ngày thi các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 02.05.2019
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 02.05.2019
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 02.05.2019
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 26.04.2019
11. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 26.04.2019
12. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 19.04.2019
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 19.04.2019
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 03.04.2019
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 03.04.2019
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 01/2019 (Đợt 1 năm học 2018-2019) 16.01.2019
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK1 năm học 2018 - 2019 11.01.2019
18. Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 11.01.2019
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK1 năm học 2018-2019 (Dự kiến) 04.01.2019
20. Thông báo bổ sung và điều chỉnh phân công coi thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15,16 30.12.2018