Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 29.06.2019
2. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Bổ sung) 20.06.2019
3. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 04.06.2019
4. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 15.05.2019
5. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 29.01.2019
6. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 29.01.2019
7. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2018 - 2019 11.01.2019
8. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2018 -2019 đượt 1 18.12.2018
9. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2008 - 2009 12.10.2018
10. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 31.08.2018
11. Thông báo V/v tổ chức học bù nghỉ tết dương lịch năm 2018. 28.12.2017
12. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2017-2018. 22.12.2017
13. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 14 07.12.2017
14. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 12 07.12.2017
15. Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa 13 07.12.2017
16. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018 khóa 15. 20.09.2017
17. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1 (bổ sung) 11.09.2017
18. Thông báo lịch dạy môn mời giảng, cuốn chiếu HK I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 05/9 - 12/11/2017) 11.09.2017
19. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Hóa học + Khoa học môi trường - Trái đất 01.09.2017
20. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 01.09.2017