Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 18.10.2019
2. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 10.10.2019
3. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 08.10.2019
4. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 27.09.2019
5. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 21.09.2019
6. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 06.09.2019
7. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 06.09.2019
8. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 - Dành cho sinh viên Lào 04.09.2019
9. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 25.08.2019
10. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 25.08.2019
11. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 25.08.2019
12. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 29.06.2019
13. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Bổ sung) 20.06.2019
14. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 04.06.2019
15. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 15.05.2019
16. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 29.01.2019
17. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 29.01.2019
18. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2018 - 2019 11.01.2019
19. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2018 -2019 đượt 1 18.12.2018
20. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2008 - 2009 12.10.2018