Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2) 16.10.2020
2. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 18 17.09.2020
3. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung 09.09.2020
4. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 08.09.2020
5. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 27.08.2020
6. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K17 22.08.2020
7. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K15, K16 22.08.2020
8. Thông báo v/v điều chỉnh TKB hệ chính quy học kỳ II năm học 2019 - 2020 11.05.2020
9. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 31.01.2020
10. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 31.01.2020
11. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 18.10.2019
12. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 10.10.2019
13. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 08.10.2019
14. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 27.09.2019
15. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 21.09.2019
16. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 06.09.2019
17. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 06.09.2019
18. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 - Dành cho sinh viên Lào 04.09.2019
19. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 25.08.2019
20. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 25.08.2019