Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Lịch thi 04.12.2019
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Lịch thi 04.12.2019
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Lịch thi 21.11.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 Lịch thi 21.11.2019
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Lịch thi 11.11.2019
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Lịch thi 11.11.2019
7. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Lịch thi 05.11.2019
8. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 Lịch thi 05.11.2019
9. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 18.10.2019
10. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 10.10.2019
11. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
12. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
13. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
14. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
15. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
16. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 08.10.2019
17. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. Thông báo 02.10.2019
18. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 27.09.2019
19. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 21.09.2019
20. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Lịch học 06.09.2019