Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Công nghệ sinh học Kết quả học tập 27.07.2018
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 Lịch thi 18.07.2018
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 Lịch thi 18.07.2018
4. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Kết quả học tập 10.06.2018
5. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Kết quả học tập 04.06.2018
6. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Kết quả học tập 04.06.2018
7. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
8. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
9. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Thông báo 27.05.2018
10. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Thông báo 23.05.2018
11. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Lịch thi 03.05.2018
12. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Lịch thi 27.04.2018
13. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 Thông báo 23.04.2018
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 Lịch thi 17.04.2018
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 Lịch thi 17.04.2018
16. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 Lịch thi 17.04.2018
17. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Lịch thi 17.04.2018
18. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. Kết quả học tập 05.04.2018
19. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) Thông báo 27.03.2018
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Lịch thi 21.03.2018