Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Bổ sung) Lịch học 20.06.2019
2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 07.06.2019
3. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 Lịch học 04.06.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) Lịch thi 22.05.2019
5. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 Lịch học 15.05.2019
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 Lịch thi 03.05.2019
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch thi 03.05.2019
8. Thông báo điều chỉnh hình thức thi và ngày thi các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 Lịch thi 02.05.2019
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 Lịch thi 02.05.2019
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch thi 02.05.2019
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 Lịch thi 26.04.2019
12. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 26.04.2019
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 19.04.2019
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 19.04.2019
15. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. Thông báo 09.04.2019
16. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 03.04.2019
17. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 03.04.2019
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trường ĐHKH. Kết quả học tập 27.03.2019
19. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 05.03.2019
20. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 Lịch học 29.01.2019