Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2008 - 2009 Lịch học 12.10.2018
2. Danh sách xét tốt nghiệp K8, K9, K10 và K11 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy Kết quả học tập 12.10.2018
3. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy Kết quả học tập 12.10.2018
4. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 Lịch thi 28.09.2018
5. Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 Lịch thi 14.09.2018
6. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch học 31.08.2018
7. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Công nghệ sinh học Kết quả học tập 27.07.2018
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 Lịch thi 18.07.2018
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 Lịch thi 18.07.2018
10. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Kết quả học tập 10.06.2018
11. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Kết quả học tập 04.06.2018
12. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Kết quả học tập 04.06.2018
13. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
14. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
15. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Thông báo 27.05.2018
16. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Thông báo 23.05.2018
17. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Lịch thi 03.05.2018
18. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 Lịch thi 27.04.2018
19. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 Thông báo 23.04.2018
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 Lịch thi 17.04.2018