Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 10.10.2019
2. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
3. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
4. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
5. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
6. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 08.10.2019
7. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 08.10.2019
8. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. Thông báo 02.10.2019
9. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 27.09.2019
10. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 21.09.2019
11. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Lịch học 06.09.2019
12. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Lịch học 06.09.2019
13. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 - Dành cho sinh viên Lào Lịch học 04.09.2019
14. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Lịch học 25.08.2019
15. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Lịch học 25.08.2019
16. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 Lịch học 25.08.2019
17. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Thông báo 16.08.2019
18. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. Thông báo 16.08.2019
19. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. Thông báo 31.07.2019
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ hè năm học 2018 - 2019 Lịch thi 23.07.2019