Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh lịch thi thi khóa 13,14 HK I năm học 2017-2018. Lịch thi 16.11.2017
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 14. Lịch thi 03.11.2017
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 12. Lịch thi 03.11.2017
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 13. Lịch thi 03.11.2017
5. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2017. Kết quả học tập 31.10.2017
6. Tổng hợp DS sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 - Nếu SV nào có thắc mắc thì phải phản hồi cho GVCN, Khoa chậm nhất là ngày 19/10/2017 Thông báo 14.10.2017
7. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK I năm học 2017-2018 khóa 15. Lịch học 20.09.2017
8. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1 (bổ sung) Lịch học 11.09.2017
9. Thông báo lịch dạy môn mời giảng, cuốn chiếu HK I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 05/9 - 12/11/2017) Lịch học 11.09.2017
10. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Hóa học + Khoa học môi trường - Trái đất Lịch học 01.09.2017
11. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 Lịch học 01.09.2017
12. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật C Lịch học 01.09.2017
13. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật B Lịch học 01.09.2017
14. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Lớp Luật A Lịch học 01.09.2017
15. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Quản trị du lịch và lữ hành Lịch học 01.09.2017
16. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Ngôn ngữ Anh Lịch học 01.09.2017
17. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Khoa học quản lý Lịch học 01.09.2017
18. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa 15 - Ngành Công tác xã hội Lịch học 01.09.2017
19. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Khóa15 - Ngành Báo chí Lịch học 01.09.2017
20. Thông báo điều chỉnh và bổ sung thời khóa biểu HK I năm học 2017-2018. Lịch học 31.08.2017