Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2) Lịch học 16.10.2020
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. Thông báo 07.10.2020
3. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021 Lịch thi 06.10.2020
4. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021 Lịch thi 02.10.2020
5. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 18 Lịch học 17.09.2020
6. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 Thông báo 17.09.2020
7. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung Lịch học 09.09.2020
8. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 Lịch học 08.09.2020
9. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 Lịch học 27.08.2020
10. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K17 Lịch học 22.08.2020
11. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K15, K16 Lịch học 22.08.2020
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Thông báo 10.08.2020
13. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. Thông báo 05.08.2020
14. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. Thông báo 21.07.2020
15. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 Lịch thi 13.07.2020
16. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020 Lịch thi 13.07.2020
17. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 Lịch thi 09.07.2020
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Thông báo 09.07.2020
19. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 Lịch thi 03.07.2020
20. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 Lịch thi 03.07.2020