Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 19.04.2019
2. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 19.04.2019
3. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. Thông báo 09.04.2019
4. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 03.04.2019
5. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 03.04.2019
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trường ĐHKH. Kết quả học tập 27.03.2019
7. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 05.03.2019
8. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16 Lịch học 29.01.2019
9. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15 Lịch học 29.01.2019
10. Luật Các chương trình đào tạo 18.01.2019
11. Luật kinh tế Các chương trình đào tạo 18.01.2019
12. Luật kinh doanh Quốc tế Các chương trình đào tạo 18.01.2019
13. Hướng dẫn du lịch Các chương trình đào tạo 18.01.2019
14. Nhà hàng - Khách sạn Các chương trình đào tạo 18.01.2019
15. Quản trị lữ hành Các chương trình đào tạo 18.01.2019
16. Quản trị nhà hàng - Khách sạn Các chương trình đào tạo 18.01.2019
17. Công tác xã hội Các chương trình đào tạo 18.01.2019
18. Ngôn ngữ Anh Các chương trình đào tạo 18.01.2019
19. Tiếng Anh du lịch Các chương trình đào tạo 18.01.2019
20. Báo chí Các chương trình đào tạo 18.01.2019