Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch thi 06.12.2018
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 Lịch thi 06.12.2018
3. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Thông báo 05.12.2018
4. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Lịch thi 26.11.2018
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 Lịch thi 13.11.2018
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 Lịch thi 13.11.2018
7. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 Lịch thi 09.11.2018
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 06.11.2018
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 06.11.2018
10. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018. Kết quả học tập 30.10.2018
11. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 18.10.2018
12. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 18.10.2018
13. Danh sách cấp bằng thạc sĩ năm 2008 - 2009 Lịch học 12.10.2018
14. Danh sách xét tốt nghiệp K8, K9, K10 và K11 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy Kết quả học tập 12.10.2018
15. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy Kết quả học tập 12.10.2018
16. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 Lịch thi 28.09.2018
17. Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 Lịch thi 14.09.2018
18. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch học 31.08.2018
19. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Công nghệ sinh học Kết quả học tập 27.07.2018
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 Lịch thi 18.07.2018