Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Thông báo 16.08.2019
2. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. Thông báo 16.08.2019
3. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. Thông báo 31.07.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ hè năm học 2018 - 2019 Lịch thi 23.07.2019
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 Lịch thi 23.07.2019
6. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Thông báo 03.07.2019
7. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 Lịch học 29.06.2019
8. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Bổ sung) Lịch học 20.06.2019
9. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy Thông báo 07.06.2019
10. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 Lịch học 04.06.2019
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) Lịch thi 22.05.2019
12. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 Lịch học 15.05.2019
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 Lịch thi 03.05.2019
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch thi 03.05.2019
15. Thông báo điều chỉnh hình thức thi và ngày thi các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 Lịch thi 02.05.2019
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 Lịch thi 02.05.2019
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 Lịch thi 02.05.2019
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 Lịch thi 26.04.2019
19. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Lịch thi 26.04.2019
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Lịch thi 19.04.2019