Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Thông báo 10.08.2020
2. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. Thông báo 05.08.2020
3. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. Thông báo 21.07.2020
4. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 Lịch thi 13.07.2020
5. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020 Lịch thi 13.07.2020
6. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 Lịch thi 09.07.2020
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Thông báo 09.07.2020
8. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 Lịch thi 03.07.2020
9. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 Lịch thi 03.07.2020
10. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2 Lịch thi 03.07.2020
11. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Kết quả học tập 01.07.2020
12. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Kết quả học tập 01.07.2020
13. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Kết quả học tập 01.07.2020
14. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Kết quả học tập 01.07.2020
15. Danh sách xét tốt nghiệp K10 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Kết quả học tập 01.07.2020
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 17 Lịch thi 01.07.2020
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 16 Lịch thi 01.07.2020
18. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 14, đợt 2 Lịch thi 01.07.2020
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 K14,K15 Lịch thi 15.06.2020
20. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi đợt thi lại (đợt 2) năm học 2019 - 2020 Lịch thi 30.05.2020