Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Văn học Việt Nam Sau đại học Kết quả học tập 27.07.2018
2. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Toán sơ cấp Sau đại học Kết quả học tập 27.07.2018
3. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Quang học Sau đại học Kết quả học tập 27.07.2018
4. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Hóa phân tích Sau đại học Kết quả học tập 27.07.2018
5. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Công nghệ sinh học Đại học chính quy Kết quả học tập 27.07.2018
6. Danh sách luận văn bảo vệ đợt 1 năm 2018 - Toán ứng dụng Sau đại học Kết quả học tập 27.07.2018
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 Đại học chính quy Lịch thi 18.07.2018
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 Đại học chính quy Lịch thi 18.07.2018
9. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Đại học chính quy Kết quả học tập 10.06.2018
10. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Đại học chính quy Kết quả học tập 04.06.2018
11. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Đại học chính quy Kết quả học tập 04.06.2018
12. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Đại học chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
13. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Đại học chính quy Kết quả học tập 02.06.2018
14. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Đại học chính quy Thông báo 27.05.2018
15. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Đại học chính quy Thông báo 23.05.2018
16. Thông báo thời khóa biểu học kỳ IV lớp K3HN hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
17. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II giai đoạn 2 lớp K4HG hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
18. Thông báo thời khóa biểu học kỳ I lớp CDTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
19. Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp TCTV1217 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018
20. Thông báo thời khóa biểu học kỳ lớp k2 hệ LT từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện. Liên thông Lịch học 22.05.2018