Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Bổ sung) Đại học chính quy Lịch học 20.06.2019
2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 07.06.2019
3. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch học 04.06.2019
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) Đại học chính quy Lịch thi 22.05.2019
5. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch học 15.05.2019
6. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. Liên thông Thông báo 07.05.2019
7. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. Liên thông Thông báo 07.05.2019
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 03.05.2019
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 03.05.2019
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 04 năm 2019 Vừa làm vừa học Kết quả học tập 03.05.2019
11. Thông báo điều chỉnh hình thức thi và ngày thi các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 Đại học chính quy Lịch thi 02.05.2019
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 02.05.2019
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 02.05.2019
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 Đại học chính quy Lịch thi 26.04.2019
15. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 26.04.2019
16. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 19.04.2019
17. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 19.04.2019
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 10.04.2019
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. Đại học chính quy Thông báo 09.04.2019
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Liên thông Thông báo 08.04.2019