Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức chính quy đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Liên thông Thông báo 10.08.2020
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. Đại học chính quy Thông báo 10.08.2020
9. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. Đại học chính quy Thông báo 05.08.2020
10. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. Đại học chính quy Thông báo 21.07.2020
11. Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học ĐHTN đợt 1 năm 2020 Sau đại học Thông báo 16.07.2020
12. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch thi 13.07.2020
13. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch thi 13.07.2020
14. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 09.07.2020
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Đại học chính quy Thông báo 09.07.2020
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Liên thông Thông báo 09.07.2020
17. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 Đại học chính quy Lịch thi 03.07.2020
18. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 03.07.2020
19. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2 Đại học chính quy Lịch thi 03.07.2020
20. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy Đại học chính quy Kết quả học tập 01.07.2020