Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 Đại học chính quy Thông báo 23.04.2018
2. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018. Liên thông Thông báo 20.04.2018
3. Thông báo tuyển sinh năm 2018. Liên thông Thông báo 18.04.2018
4. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 17.04.2018
5. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 17.04.2018
6. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 17.04.2018
7. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Đại học chính quy Lịch thi 17.04.2018
8. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 Vừa làm vừa học Thông báo 06.04.2018
9. Thông báo tuyển sinh đại học năm 2018 Liên thông Thông báo 06.04.2018
10. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. Đại học chính quy Kết quả học tập 05.04.2018
11. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) Đại học chính quy Thông báo 27.03.2018
12. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Đại học chính quy Lịch thi 21.03.2018
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 21.03.2018
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 21.03.2018
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 Đại học chính quy Lịch thi 21.03.2018
16. Thông báo v/v thu nhận luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ, khóa học 4/2016-4/2018. Sau đại học Thông báo 16.03.2018
17. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 15.03.2018
18. Điểm tổng kết học kỳ II GĐ 2 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành Toán học Liên thông Kết quả học tập 14.03.2018
19. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K1 hệ vừa làm vừa học ngành Khoa học quản lý Vừa làm vừa học Kết quả học tập 14.03.2018
20. Điểm tổng kết học kỳ IV lớp đại học K2 hệ vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Vừa làm vừa học Kết quả học tập 14.03.2018