Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 19.04.2019
2. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 19.04.2019
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 10.04.2019
4. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. Đại học chính quy Thông báo 09.04.2019
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội Liên thông Thông báo 08.04.2019
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật Liên thông Thông báo 08.04.2019
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện Liên thông Thông báo 08.04.2019
8. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 03.04.2019
9. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 03.04.2019
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Liên thông Kết quả học tập 27.03.2019
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Liên thông Kết quả học tập 27.03.2019
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Liên thông Kết quả học tập 27.03.2019
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 27.03.2019
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại Trường ĐHKH. Đại học chính quy Kết quả học tập 27.03.2019
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 27.03.2019
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 27.03.2019
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 03 năm 2019 tại TTGDTX tỉnh Điện Biên. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 27.03.2019
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Vừa làm vừa học Thông báo 25.03.2019
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Liên thông Thông báo 20.03.2019
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Vừa làm vừa học Thông báo 20.03.2019