Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 10.10.2019
2. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
3. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
4. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
5. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
6. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 08.10.2019
7. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 08.10.2019
8. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. Đại học chính quy Thông báo 02.10.2019
9. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Sau đại học Thông báo 01.10.2019
10. Dự kiến thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 27.09.2019
11. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 21.09.2019
12. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Sau đại học Thông báo 17.09.2019
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật. Liên thông Thông báo 13.09.2019
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật. Liên thông Thông báo 13.09.2019
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 13.09.2019
16. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Đại học chính quy Lịch học 06.09.2019
17. Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Đại học chính quy Lịch học 06.09.2019
18. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 - Dành cho sinh viên Lào Đại học chính quy Lịch học 04.09.2019
19. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Đại học chính quy Lịch học 25.08.2019
20. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Đại học chính quy Lịch học 25.08.2019