Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 06.12.2018
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 06.12.2018
3. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019. Sau đại học Thông báo 05.12.2018
4. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Đại học chính quy Thông báo 05.12.2018
5. Lịch ôn thi, lịch thi tiếng anh trình độ B1 Sau đại học Lịch thi 30.11.2018
6. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch thi 26.11.2018
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 13.11.2018
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 13.11.2018
9. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch thi 09.11.2018
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 06.11.2018
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 06.11.2018
12. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. Vừa làm vừa học Kết quả học tập 01.11.2018
13. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 10 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 01.11.2018
14. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 01.11.2018
15. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 01.11.2018
16. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2018. Liên thông Kết quả học tập 01.11.2018
17. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018. Đại học chính quy Kết quả học tập 30.10.2018
18. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 Đại học chính quy Lịch thi 18.10.2018
19. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 Đại học chính quy Lịch thi 18.10.2018
20. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017. Sau đại học Danh sách cấp bằng 12.10.2018