Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2) Đại học chính quy Lịch học 16.10.2020
2. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Liên thông Thông báo 15.10.2020
3. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Toán tin Vừa làm vừa học Thông báo 15.10.2020
4. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Toán tin Liên thông Thông báo 15.10.2020
5. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện Liên thông Thông báo 15.10.2020
6. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Vừa làm vừa học Thông báo 15.10.2020
7. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện Liên thông Thông báo 15.10.2020
8. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Vừa làm vừa học Thông báo 15.10.2020
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. Đại học chính quy Thông báo 07.10.2020
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021 Đại học chính quy Lịch thi 06.10.2020
11. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021 Đại học chính quy Lịch thi 02.10.2020
12. Thông báo v/v lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 Sau đại học Thông báo 01.10.2020
13. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Liên thông Thông báo 01.10.2020
14. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Vừa làm vừa học Thông báo 01.10.2020
15. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Liên thông Thông báo 01.10.2020
16. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Liên thông Thông báo 01.10.2020
17. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 18 Đại học chính quy Lịch học 17.09.2020
18. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 Đại học chính quy Thông báo 17.09.2020
19. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung Đại học chính quy Lịch học 09.09.2020
20. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 Đại học chính quy Lịch học 08.09.2020