Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Đại học chính quy Thông báo 16.08.2019
2. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. Đại học chính quy Thông báo 16.08.2019
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. Liên thông Thông báo 14.08.2019
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Liên thông Thông báo 12.08.2019
5. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Trần Đức Dũng Sau đại học Thông báo 02.08.2019
6. Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Phương Thảo Sau đại học Thông tin luận án 02.08.2019
7. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. Đại học chính quy Thông báo 31.07.2019
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ hè năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch thi 23.07.2019
9. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 Đại học chính quy Lịch thi 23.07.2019
10. Danh sách luận văn Thạc sỹ bảo vệ đợt 1 năm 2019 Sau đại học Thông tin luận văn 18.07.2019
11. Luận án tiến sĩ toán học - NCS Trần Đức Dũng Sau đại học Thông tin luận án 17.07.2019
12. Thông tin luận án Tiến sĩ Toán học - NCS. Trần Đức Dũng Sau đại học Thông tin luận án 15.07.2019
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Liên thông Thông báo 08.07.2019
14. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Đại học chính quy Thông báo 03.07.2019
15. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 1 Đại học chính quy Lịch học 29.06.2019
16. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Bổ sung) Đại học chính quy Lịch học 20.06.2019
17. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy Đại học chính quy Thông báo 07.06.2019
18. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 2 năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch học 04.06.2019
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 5/2019 (đợt II năm học 2018 - 2019) Đại học chính quy Lịch thi 22.05.2019
20. Thời khóa biểu học kỳ hè đợt 1 năm học 2018 - 2019 Đại học chính quy Lịch học 15.05.2019